วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อ.เชียงของ เปิด 'กาดกองเก่า' หนุนธุรกิจท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว

พณ. ชู "กาดกองเก่า" เชียงของ ให้เป็น ”ตลาดต้องชม” สานโครงการตลาดชุมชน ต่อยอดเป็นธุรกิจท้องถิ่น หนุนขยายช่องทางการตลาด ที่มีสินค้าจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง... 


เมื่อวันที่ 12 ส.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นวันที่ 11 ส.ค. ที่ผ่านมา นางอรุณี พูลแก้ว ผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์ นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานราชการ สภาวัฒนธรรมเชียงของ อปท.ผู้นำองค์กร ผู้ประกอบการ ปชช. ร่วมเปิด ”ตลาดต้องชม กาดกองเก่า” บ้านสบสม-หาดไคร้ ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดยมีพาณิชย์เชียงราย และวัฒนธรรมเชียงราย อปท. ร่วมกันบูรณาการ สร้างอัฒลักษณ์ของชุมชนเชิงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนมีรายได้จากการนำผลผลิตท้องถิ่นมาวางขาย และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่

นางอรุณี กล่าวว่า "ตลาดต้องชม กาดกองเก่า" แห่งนี้ เป็นแห่งที่ 2 ของจังหวัดเชียงราย โดยแห่งแรกคือ ”กาดม้งโป่งนก” บ้านสันสลี อ.เวียงป่าเป้า และแห่งที่ 2 คือ “กาดกองเก่า” แห่งนี้ ซึ่งจะเป็นตลาดที่เปิดทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15.00-20.00 น. ผู้ประกอบการและประชาชนจะนำสินค้าทั้งการเกษตร สินค้าโอทอป งานฝีมือ อาหารท้องถิ่น ศิลปการแสดง ของท้องถิ่น นำมาซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นการสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชน เพื่อเป็นกลไกในการขยายช่องทางการตลาด ให้กับกลุ่มเกษตร SMEs สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการเกษตร รวมทั้งผู้มีรายได้น้อย ได้กำหนดเป้าหมายการเปิด “ตลาดต้องชม” ในทุกจังหวัดทั่วประเทศรวม 231 แห่ง ในระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-61 นี้

ด้านนายทัศนัย สุธาพจน์ นอภ.เชียงของ เผยว่า อ.เชียงของ ในอดีตเคยเป็นเมืองที่เก่าแก่ มีอายุกว่า 700 ปี มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายของเชื้อชาติพันธุ์ชนเผ่าที่อาศัยร่วมกัน ก่อนนี้ถนน บ.สบสม-หาดไคร้ เคยเป็นถนนสายเศรษฐกิจดั้งเดิมของตัวเมืองเชียงของ ที่อยู่ติดย่านการค้าขายติดแม่น้ำโขง ชาวบ้านยังคงรักษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดั้งเดิมไว้ ถือเป็นมนต์เสน่ห์ จึงได้หารือกับทุกฝ่ายดำเนินการแบบบูรณาการจัดเป็นถนนกาดกองเก่าควบคู่กับกาดกองแก้วที่มีอยู่ในพื้นชุมชนกลางเมือง ที่เปิดทุกวันเสาร์ที่บ้านวัดแก้ว ต.เวียง

ขณะที่ นายธันวา เหลี่ยมพันธุ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.เชียงของ และตัวแทนชมรมท่องเที่ยวเชียงของ กล่าวว่า “ตลาดต้องชม กาดกองเก่า” จะเป็นจุดที่บ่งบอกเรื่องราวในอดีตของชาวเชียงของได้เป็นอย่างดี ทั้งอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การแต่งกาย กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรม ดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน การท่องเที่ยวท้องถิ่นโดยชุมชน และเป็นเวทีการแสดงจากเยาวชน เพื่อสืบทอดและรักษาเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวเชียงของ บริเวณสถานที่แห่งนี้ ยังคงสัญลักษณ์อาคารที่อยู่อาศัยนับร้อยปี มีสัญลักษณ์รูปปั้นปลาบึกปลาน้ำจืดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ ซึ่งจะเป็นอีกจุดที่ดึงดูดให้ นทท.เดินทางไปท่องเที่ยวพื้นที่นี้เพิ่มมากขึ้นในอนาคต

พณ. ชู "กาดกองเก่า" เชียงของ ให้เป็น ”ตลาดต้องชม” สานโครงการตลาดชุมชน ต่อยอดเป็นธุรกิจท้องถิ่น หนุนขยายช่องทางการตลาด ที่มีสินค้าจำหน่ายแก่ผู้บริโภคโดยตรง... 13 ส.ค. 2560 08:39