วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระราชินี ในรัชกาลที่ 9 ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 ส.ค.60 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงบำเพ็ญ พระราชกุศล 13 ส.ค. 2560 00:27 13 ส.ค. 2560 03:06 ไทยรัฐ