วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดไทยกุสินาราฯ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในประเทศอินเดีย พร้อมพสกนิกรชาวไทย และชาวเมืองจังหวัดกุศินาคาร์ร่วมเจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 12 ส.ค.60 วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย ภายใต้การดูแลของพระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดกิจกรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 คณะสงฆ์ พร้อมด้วยอุบาสก อุบาสิกา ชาวไทย และชาวเมืองจังหวัดกุศินาคาร์ ได้พร้อมใจเป็นสมานฉันท์ เจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายแสงสว่างพระมหาธาตุเจดีย์ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ เปิดบริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นที่ยากไร้ ทำความสะอาดบริเวณสถูปสาลวโนทยาน การบำเพ็ญกุศลในแดนพุทธภูมิ ได้อธิษฐานจิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยวันที่ 12 ส.ค. เวลา 07.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) พระครูสุวัฒน์ชยาทร รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานนำพระสงฆ์นานาชาติในเมืองกุสินารา ไทย พม่า ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน อินเดีย เนปาล กัมพูชา รับอาหารบิณฑบาต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เวลา 08.00 น. พระครูสุวัฒน์ชยาทร ได้เป็นประธานนำพระสงฆ์นานาชาติในเมืองกุสินารา ไทย พม่า ศรีลังกา ธิเบต ภูฐาน อินเดีย เนปาล กัมพูชา โดยมีพระมหินเดอร์ รัฐมนตรีว่าการพระพุทธศาสนา รัฐอุตตรประเทศ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ที่ลานพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา 

เวลา 09.00 น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ Rajanikant Mani Tripathi ส.ส. จังหวัดกุศินาคาร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดบริการรักษาพยาบาลฟรีแก่คนยากไร้ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี Dr. B.N. Singh นายแพทย์ประจำสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวกุศินาคาร์ ร่วมในพิธี 

เวลา 10.00 น. พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ Rajanikant Mani Tripathi ส.ส. จังหวัดกุศินาคาร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายพระพรหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พระครูสุวัฒน์ชยาทร เป็นประธานนำพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

เวลา 11.00 น. Rajanikant Mani Tripathi ส.ส. จังหวัดกุศินาคาร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ หอฉันกุสาวดี น้อมถวายเป็นพระราชกุศล 

เวลา 15.30 น. พระสงฆ์ แม่ชี อาสาสมัคร พร้อมด้วยคนงานวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ถวายหยาดเหงื่อเป็นพุทธบูชา กวาดขยะ ทำความสะอาด บริเวณสาลวโนทยาน สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ตาม "โครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ" สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เวลา 19.00 น. ทั้งหมดได้ร่วมกันประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล กล่าวราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

จากนั้นพระสงฆ์ แม่ชี อาสาสมัคร ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญพระพุทธมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เจริญจิตภาวนา ภายในพระอุโบสถ 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระมหากรุณาธิคุณต่อวัดไทยในแดนพุทธภูมิ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญ และเป็นที่เคารพรักของปวงชนชาวไทย เพราะทรงมีพระราชกรณียกิจนานัปการ มีพระราชวิริยะอุตสาหะ บําเพ็ญพระราชภารกิจ ล้วนเป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และความร่มเย็นแก่พสกนิกรโดยทั่วหน้า.

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในประเทศอินเดีย พร้อมพสกนิกรชาวไทย และชาวเมืองจังหวัดกุศินาคาร์ร่วมเจริญจิตภาวนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ น้อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค. 2560 18:13 12 ส.ค. 2560 19:09 ไทยรัฐ