วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนง.ทรัพย์สินฯ-ปูนซิเมนต์ไทย ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่ ในชุมชนบ่อฝรั่ง

กิจกรรมดีๆ ในวันแม่!! โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นำชาวบ้านชุมชนบ่อฝรั่ง ถ.กำแพงเพชร แขวงและเขตจตุจักร ทำกิจกรรมเพื่อแม่ ประกวดเรียงความ ประดิษฐ์กระปุกจากวัสดุเหลือใช้ การแสดงเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูต่อครอบครัว...

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 ที่ชุมชนบ่อฝรั่ง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยมี นายอาคม เกาะงาม ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินฯ ร่วมกับนายสุชาติ ตุ้มวิจิตร เป็นผู้แทนบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด พร้อมประชาชน ชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

นายอาคม เกาะงาม ผู้แทนจากสำนักงานทรัพย์สินฯ กล่าวว่า กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 เกิดขึ้นได้ เพราะความร่วมมือของสหกรณ์เคหะสถานบ่อฝรั่งริมน้ำพัฒนา และการสนับสนุนกิจกรรมจาก SCG ที่นำโดย นายสุชาติ ตุ้มวิจิตร เป็นผู้แทน ซึ่งในงานมีการประกวดเรียงความวันแม่ของฉัน และสอนประดิษฐ์กระปุกออมสินจากวัสดุเหลือใช้ ทั้งนี้ยังมีการแสดงจากเด็กๆ ในชุมชน โดยเป้าหมายในการจัดกิจกรรม เพื่อให้คนในชุมชนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และมุ่งหวังให้สถาบันครอบครัว เป็นจุดหล่อหลอมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อไป.

กิจกรรมดีๆ ในวันแม่!! โดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ร่วมกับบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) นำชาวบ้านชุมชนบ่อฝรั่ง ถ.กำแพงเพชร แขวงและเขตจตุจักร ทำกิจกรรมเพื่อแม่ ประกวดเรียงความ ประดิษฐ์กระปุกจากวัสดุเหลือใช้ 12 ส.ค. 2560 13:45 12 ส.ค. 2560 13:53 ไทยรัฐ