วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบาย น้ำชีที่กาฬสินธุ์ลดลง 7 ซม.

กาฬสินธุ์ เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ หลังเขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำ ทำระดับน้ำแม่น้ำชีลดลง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ภาพรวมยังมี 5 อำเภอ ได้รับผลกระทบน้ำท่วม...

วันที่ 12 สิงหาคม นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จากความพยายามของคณะทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทำให้ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงให้เร็วที่สุด โดยได้ใช้การประสานงานทุกทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทาน เพื่อการจัดจราจรน้ำในลำน้ำชีเพื่อให้น้ำปาวไหลลงลำชีได้เร็วขึ้น โดยขณะนี้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง กรมชลประทาน ได้ลดประตูเขื่อนกั้นลำน้ำชี และยังได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่ฝายร้อยเอ็ด 12 เครื่อง ทำให้น้ำชีไหลได้เร็วขึ้นด้วย ทำให้ขณะนี้ระดับน้ำชีในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ลดลงประมาณ 7 เซนติเมตร 

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลดลงช้า ก็เพราะเขื่อนอุบลรัตน์ ของ กฟผ. ที่จังหวัดขอนแก่น ระบายน้ำลงมาเติมในลำน้ำชี ดังนั้นน้ำจากพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จึงไหลลงน้ำชีไม่ได้ เพราะน้ำชีหนุน ด้วยเหตุนี้จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ทำหนังสือขอให้เขื่อนอุบลรัตน์ ลดการระบายน้ำลงบ้าง ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์ได้ยอมลดปริมาณการระบายน้ำ ตามที่จังหวัดกาฬสินธุ์ขอความร่วมมือ เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบต่อพนังกั้นน้ำชี ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

โดยมีขั้นตอนการลดการระบายน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ จากเดิมวันละ 15.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ลงตามแผนการระบายน้ำเป็นขั้นบันได วันที่ 12 สิงหาคม 25560 ระบายวันละ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร วันที่ 13-15 สิงหาคม 25560 ระบายวันละ 10 ล้านลูกบาศก์เมตร จะส่งผลให้ระดับน้ำชีลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับภาพรวมพื้นที่ได้รับผลกระทบยังมี 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง, อำเภอยางตลาด, อ.ฆ้องชัย, อ.กมลาไสย และอำเภอร่องคำ

นอกจากนี้ที่บ้านท่ากลางและบ้านแจ้งจม ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย ขณะนี้อำเภอได้ประสานชลประทานจังหวัดมาติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อลดและรักษาระดับน้ำไม่ให้กระทบแล้ว เนื่องจากบริเวณนี้เป็นที่รวมน้ำจากระบบชลประทานก่อนระบายลงแม่น้ำชี ทำให้น้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ขณะนี้สามารถควบคุมได้ 

ส่วนพื้นที่ได้รับผลกระทบหลังจากที่เขื่อนลำปาวระบายน้ำวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ระดับน้ำในตำบลลำพาน เพิ่มขึ้น 1 ซม. ผู้อพยพ 64 ครอบครัว ระดับน้ำในตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำลดลง 2 ซม.พื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วม 8,372 ไร่ จุดเฝ้าระวังที่บ้านโคกกลาง ม.3 บริเวณพนังกั้นน้ำพาน ระดับน้ำทรงตัว ยังเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างใกล้ชิด บ้านดอนย่านาง ระดับน้ำทรงตัว ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน น้ำยังท่วมขังเฉลี่ย 35% สูง 40-50 ซม. รถเล็กเริ่มสัญจรไม่ได้ แต่มีรถทหารคอยบริการประชาชน 

กาฬสินธุ์ เร่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ หลังเขื่อนอุบลรัตน์ลดการระบายน้ำ ทำระดับน้ำแม่น้ำชีลดลง เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ ภาพรวมยังมี 5 อำเภอ ได้รับผลกระทบน้ำท่วม... 12 ส.ค. 2560 13:12 12 ส.ค. 2560 13:54 ไทยรัฐ