วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดุสิตโพล คนไม่เห็นด้วย ยกเลิกระบบพรรคเดียวเบอร์เดียว หวั่นสับสน

ดุสิตโพล คน 41.91 ไม่เห็นด้วย ยกเลิกผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว หวั่นสับสน บอกจะระบบไหน ก็ไม่สามารถแก้ทุจริตได้ เพราะถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ...

จากที่ กรธ.เสนอการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งให้ผู้สมัครในเขตจับสลากเบอร์ ในแต่ละเขต และจะไม่ใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศเหมือนในอดีต ทำให้บรรดานักการเมืองโดยเฉพาะ 2 พรรคใหญ่ต่างออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ต่อกรณีดังกล่าว “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,119 คน สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อถามว่า ประชาชนคิดอย่างไร กับ กรณีที่ กรธ. จะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว อันดับ 1 ร้อยละ 60.86 เห็นว่า ควรรับฟังความเห็นทั้งประชาชนและนักการเมือง อันดับ 2 ร้อยละ 58.27 เห็นว่า ไม่ว่าจะเลือกตั้งแบบไหนก็มีทั้งข้อดี-ข้อเสีย ที่แตกต่างกัน อันดับ 3 ร้อยละ 50.04 เห็นว่า อยู่ในขั้นตอนการเสนอร่างฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ อันดับ 4 ร้อยละ 48.88 เห็นว่า ยังไม่รู้รายละเอียดที่ชัดเจน ไม่แน่ใจว่าจะเป็นรูปแบบใด และ อันดับ 5 ร้อยละ 43.14 เห็นว่า เป็นแนวทางใหม่ๆ อาจทำให้การเลือกตั้งดีขึ้น

ต่อข้อถามถึง “ข้อดี-ข้อเสีย” ของการใช้เบอร์เดียวกันของพรรคเดียวกันทั้งประเทศ สำหรับข้อดี อันดับ 1 ร้อยละ 74.80 ระบุ จดจำง่าย เข้าใจง่าย อันดับ 2 ร้อยละ 64.97 ระบุ เป็นวิธีที่ใช้มานานและประชาชนคุ้นเคย และอันดับ 3 ร้อยละ 63.99 เห็นว่า พรรคการเมืองหาเสียงง่าย

ส่วนข้อเสีย อันดับ 1 ร้อยละ 73.28 ระบุว่า เกิดการทุจริต ซื้อเสียงได้ง่าย อันดับ 2 ร้อยละ 68.54 เห็นว่า คนเลือกพรรคมากกว่าตัวบุคคล และอันดับ 3 ร้อยละ 54.60 เห็นว่า คนจำแต่ตัวเลข ไม่สนใจนโยบาย


เมื่อถามว่า การยกเลิกระบบผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว (แบบเดิม) จะช่วยให้การเลือกตั้งดีขึ้นหรือแย่ลง อันดับ 1 ร้อยละ 45.93 ระบุ เหมือนเดิม เพราะ ไม่ว่าแบบใดก็ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตได้ ถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ได้นักการเมืองหน้าเดิม พรรคเดิม ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 32.80 ระบุ แย่ลง เพราะ ประชาชนสับสน สร้างความวุ่นวายให้กับการเลือกตั้ง เกิดความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 21.27 ระบุ ดีขึ้น เพราะ ช่วยป้องกันการซื้อเสียง ประชาชนใส่ใจในการเลือกตัวผู้สมัครมากขึ้น เป็นทางเลือกใหม่ ฯลฯ

ต่อข้อถาม ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่กับการจะยกเลิกระบบผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว อันดับ 1 ร้อยละ 41.91 ไม่เห็นด้วย เพราะ ยุ่งยาก เกิดความสับสน สร้างภาระให้ประชาชน ได้ไม่คุ้มเสีย ไม่น่าจะช่วยแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 33.51 ไม่แน่ใจ เพราะ ยังไม่รู้ว่าผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไร ยังไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริง เป็นเพียงกระแสข่าว รอการเลือกตั้ง ฯลฯ และ อันดับ 3 ร้อยละ 24.58 เห็นด้วย เพราะ ช่วยป้องกันการทุ่มซื้อเสียงได้ ทำให้ประชาชนต้องพิจารณาผู้สมัครให้มากขึ้น เลือกคนดีอย่างแท้จริง ฯลฯ

ดุสิตโพล คน 41.91 ไม่เห็นด้วย ยกเลิกผู้สมัครเลือกตั้งแบบพรรคเดียวเบอร์เดียว หวั่นสับสน บอกจะระบบไหน ก็ไม่สามารถแก้ทุจริตได้ เพราะถูกผูกขาดด้วย 2 พรรคใหญ่ ... 12 ส.ค. 2560 11:34 12 ส.ค. 2560 11:52 ไทยรัฐ