วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตามไปดู! ความสำเร็จศาสตร์พระราชาสู่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15

ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียน!! จาก ร.ร.เล็กๆ สู่ระดับจังหวัด ผู้ปกครองต้องแห่นำบุตรหลานมาเข้าเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15 โดย ผอ.นักพัฒนา ได้นำหลักการสอน "พ่อหลวง" มาปฏิบัติในการเรียน สู่การพึ่งตนเองครบวงจร...

เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ว่าผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำศาสตร์หลักการสอนของพ่อหลวง ร.9 มาใช้ปฏิบัติพัฒนาการเรียนภายในโรงเรียนจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง ทำให้มีนักเรียนหลายพื้นที่แห่มาเรียน ร่วม 2 พันคน จนโรงเรียนต้องหาที่รองรับเพิ่มขยายอีกแห่งหนึ่ง

ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ซึ่งเป็นโรงเรียนในมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.กัมพล ไชยนันท์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เปิดเผยว่า โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 1,968 คน ในปีการศึกษา 2559 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาได้ทั้งหมด 104 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โรงเรียนได้จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบ ALL In One 150 เครื่อง เพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล สร้างห้อง Digital Classroom ในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พัฒนาร้านเสริมสวย และห้องตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในโรงเรียนให้นักเรียนฝึกทักษะงานอาชีพ ปรับปรุงร้านกาแฟเวียงเก่า แห่งที่ 2 เพื่อเป็นศูนย์บ่มเพาะนักธุรกิจน้อย ส่งเสริมกีฬาให้กับนักเรียน จนนักเรียนหญิง-ชาย สามารถขึ้นเป็นนักชกมวยได้รับรางวัลหลายเวที และพื้นที่ว่างหน้าโรงเรียนเป็นอาคารเรือนแถวเชิงพาณิชย์ชั้นเดียว 20 คูหา ตามโครงการการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของสถานศึกษา เพื่อนำรายได้มาตั้งเป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน จนนักเรียนได้รับรางวัลเด็กดีศรีราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 7 คน

ผอ.ร.ร.ประชานุเคราะห์ 15 กล่าวต่อว่า มีผู้ปกครองนักเรียนได้เข้ามาดูการเรียนการสอนเพราะทางโรงเรียนได้นำศาสตร์พระราชา สู่การพึ่งตนเองครบวงจร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในด้านเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การงานอาชีพ มาประยุกต์ถ่ายทอดให้กับนักเรียน ผู้ปกครองคงเห็นผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่สามารถสอบไปต่อในระดับอุดมศึกษาได้ทุกคน และมีอาชีพ เลยส่งบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนนี่มากขึ้น ทำให้สถานที่เรียนไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนได้ใช้พื้นที่โรงเรียนบ้านกู่เต้า ใน ต.โยนกจำนวน 16 ไร่ ที่ได้ยุบรวมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 มา

"โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงห่วงใย พระราชทานแบบการเรียน การสอน และสิ่งของมาให้เป็นประจำ นักเรียนโรงเรียนนี้ ต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นคนดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตั้งใจเรียน เป็นคนดีของพ่อแม่ คนดีของสังคม และประเทศชาติจะมีความสงบสุข" ผอ.กล่าว.

ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียน!! จาก ร.ร.เล็กๆ สู่ระดับจังหวัด ผู้ปกครองต้องแห่นำบุตรหลานมาเข้าเรียน ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 15 โดย ผอ.นักพัฒนา ได้นำหลักการสอน "พ่อหลวง" มาปฏิบัติในการเรียน สู่การพึ่งตนเองครบวงจร... 12 ส.ค. 2560 08:41 12 ส.ค. 2560 09:02 ไทยรัฐ