วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัดสิทธิ์นมโรงเรียนเจ้าปัญหา

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เปิดเผยว่า มิลค์บอร์ดได้ลงโทษผู้ประกอบการที่ได้รับโควตานมปี 2560 เทอมที่ 1 จำนวน 5 ราย เนื่องจากพบเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคในนมที่ส่งนักเรียนดื่ม ในจำนวน 5 ราย โดย 1 รายตัดสิทธิ์โควตาทั้งหมด เนื่องจากกระทำผิด 2 ครั้งติดต่อกัน และอีก 4 รายเพิ่งพบครั้งแรก จึงตัดสิทธิ์ปริมาณ 25% ของโควตาที่ได้รับจัดสรร อย่างไรก็ตามจำนวนผู้ถูกลงโทษมีแนวโน้มที่ดีขึ้น จากตลอดปีการศึกษา 1 และ 2/2559 มีผู้ถูกลงโทษสูงถึง 21 ราย จากผู้ประกอบการทั้งหมด 67 ราย

สำหรับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนในเทอม 1 ปี 2560 มิลค์บอร์ดได้ออกมาตรการควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการและคุณภาพน้ำนม โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2560 โดยได้ทำการตรวจสอบผู้ประกอบการที่ได้รับโควตาทั่วประเทศ 66 ราย ซึ่งพบว่ามี 5 รายที่ไม่ได้มาตรฐาน ประกอบด้วย 1.สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.สหกรณ์โคนมอุดรธานี จำกัด 3.สหกรณ์โคนมเขาขลุง ราชบุรี จำกัด 4.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก และ 5.บริษัท แมรี แอน แดรี โปรดักส์ จำกัด จ.ราชบุรี

“การตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน ตามมาตรฐานมิลค์บอร์ด ต้องทำทุกเดือน ล่าสุด เมื่อพบเชื้อแบคทีเรียอีโคไล ซึ่งถือเป็นเชื้อโรคร้ายแรงปนเปื้อนในนม ทำให้เด็กท้องร่วงได้ จึงสั่งลงโทษสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จำกัด โดยตัดสิทธิ์โควตาทั้งหมด ส่วน 4 บริษัทที่เหลือถูกตัดสิทธิ์ 25% ของโควตาที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากเป็นเพียงองค์ประกอบนมไม่ได้มาตรฐาน และพบเชื้อโรคที่ไม่ร้ายแรง รวมทั้งเป็นเพียงการกระทำผิดครั้งแรกเท่านั้น”.

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) 12 ส.ค. 2560 01:53 12 ส.ค. 2560 01:53 ไทยรัฐ