วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปั้นโคราชประตูเศรษฐกิจสู่อีสาน

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ตอกย้ำการขับเคลื่อนบทบาทของ จ.นครราชสีมา ต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในฐานะประตูเศรษฐกิจและศูนย์กลางคมนาคมของอีสาน พัฒนาความเจริญเติบโตเศรษฐกิจเมืองใหญ่กระจายสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยมองว่าความร่วมมือของประชารัฐจะเป็นพลังสำคัญยิ่งในการที่จะขับเคลื่อนพัฒนา จ.นครราชสีมาและภูมิภาคอีสานสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้ผนึกกำลังจากมหาวิทยาลัย สภาหอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สตาร์ทอัพ มาร่วมมือกันขับเคลื่อนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของภาคอีสานด้วยนวัตกรรม รวมทั้งส่งเสริมผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของกองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) ที่จะร่วมสร้างความแข็งแกร่งเศรษฐกิจฐานราก

ขณะเดียวกัน ได้ประชุมกับผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จาก 20 จังหวัด และระดับอำเภอ 32 อำเภอ ใน จ.นครราชสีมา รวมทั้งทีมงานจากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อหารือข้อคิดเห็นเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐมุ่งพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้ก้าวไกลใน 4 ด้าน ได้แก่ กฎหมาย การเงินไอทีและด้านธุรกิจ เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วย

นายสุวิทย์กล่าวว่า จ.นครราชสีมา มีศักยภาพโดดเด่น เป็น “ประตูเศรษฐกิจแห่งอีสาน” มีประชากร 2.6 ล้านคน มากเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเทพฯ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สูงเป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางคมนาคมและฐานเกษตรและอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ และอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการเมกะโปรเจ็กคมนาคมขนส่งที่จะเชื่อมไทยและเชื่อมโลกในอนาคต อีกทั้งยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดการลงทุน พาณิชยกรรมและโครงการใหม่ๆมาสู่เมืองและภูมิภาคอีสาน.

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้ตอกย้ำการขับเคลื่อนบทบาทของ จ.นครราชสีมา ต่อการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 12 ส.ค. 2560 01:44 ไทยรัฐ