วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.โชว์นวัตกรรม “2เกษตรลดต้นทุน”

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคมได้ร่วม จัดงานเกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.นี้ ที่สวนลุมพินี ในส่วนนี้สำนักพัฒนาสังคมจะนำผลงานสุดยอด นวัตกรรมทางเกษตร พร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ไปจัดแสดง จำนวน 2 โครงการ คือ 1.การลดต้นทุนและลดขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยการใช้อาหารสูตรปุ๋ย ทวินเฟอร์ตี้ (สูตร 21-21-21+B1) ของศูนย์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ กทม. ทดแทนการใช้สารเคมี 7 ชนิดของอาหารวุ้นสูตร vw ซึ่งทำให้เนื้อเยื่อต้นกล้วยไม้ในขวด เจริญเติบโตได้ดีเทียบเท่ากับการใช้อาหารวุ้นสูตร vw และ 2.การผลิตส้มชีวภาพปลอดภัยสารเคมีในเขตจอมทอง และการบริหารจัดการน้ำร่วมกับการใช้น้ำหมักชีวภาพ เพื่อเพิ่มความหวานของส้มเขียวหวาน จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ร่วมงานที่จัดขึ้นนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น.

นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ ผอ.สำนักพัฒนาสังคม กทม. แจ้งว่า สำนักพัฒนาสังคมได้ร่วม จัดงานเกษตรไทยก้าวหน้าภายใต้ร่มพระบารมี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 ส.ค.นี้ 12 ส.ค. 2560 01:33 ไทยรัฐ