วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“พ.ร.บ.มิลค์โค้ด” เริ่มมีผลบังคับใช้ 9 ก.ย.

เตือนดาราห้ามโฆษณานมทารกผ่านโซเชียล ชี้โดนโทษหนักถึงขั้นติดคุก

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในเวที สช.เจาะประเด็น “หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ว่า พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 หรือ พ.ร.บ. มิลค์โค้ดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 ก.ย.นี้เป็นต้นไป ซึ่งการโฆษณานมผงต่างๆยังคงทำได้ เช่น ห้ามโฆษณานมผงสำหรับทารก แต่นมผงสำหรับเด็กเล็กสามารถโฆษณาได้ตามปกติ แต่ต้องไม่เชื่อมโยงกับนมผงสำหรับทารก ส่วนการส่งเสริมการตลาดที่บริษัท นมผงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การติดต่อกับแม่โดยตรง การแจกนมผงที่โรงพยาบาล ที่ว่าการอำเภอ เป็นต้น และกำลังอยู่ระหว่างการตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก เพื่อออกประกาศลูกที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดให้มีความชัดเจนขึ้น ส่วนกรณีดาราโพสต์ภาพนมผงสำหรับทารกผ่านทางโซเชียล ก็จะถือว่ามีความผิด เนื่องจากในกฎหมายระบุชัดว่าห้ามผู้ใดทำการโฆษณาและหากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดระยะเวลาที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ซึ่งไม่ได้เอาผิดแค่ดาราแต่จะเอาผิดไปยังบริษัทด้วย

ผศ.ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ ผู้ช่วยอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลังจากกฎหมายบังคับใช้วันที่ 9 ก.ย.นี้ สิ่งที่ทำได้หรือไม่ได้ในกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 1.ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนฉลากผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความแตกต่าง อย่างชัดเจน ระหว่างผลิตภัณฑ์สำหรับทารก เด็กเล็กและอาหารเสริมสำหรับทารก 2.ห้ามโฆษณาอาหารสำหรับทารกอายุ 0-12 เดือน แต่สามารถโฆษณาอาหารสำหรับเด็กเล็กที่อายุ 1 ปีขึ้นไปได้ แต่ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ยังห้ามใช้เด็กที่อายุต่ำกว่า 3 ขวบ เป็นพรีเซ็นเตอร์และห้ามส่งเสริมการตลาด 3.บุคลากรทางการแพทย์ต้องไม่รับสิ่งของจูงใจและ 4.ห้ามบริษัทนมผงมาออกบูธในโรงพยาบาล.

นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในเวที สช.เจาะประเด็น “หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนมแม่” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) 12 ส.ค. 2560 01:10 12 ส.ค. 2560 01:10 ไทยรัฐ