วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำปิดจุดอ่อนแก้ค้ามนุษย์เห็นผล ธ.ค.นี้

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2560 โดยมี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าด้านต่างๆ หลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้จัดระดับสถานการณ์การค้ามนุษย์ไทยอยู่ในเทียร์ 2 ที่ต้องจับตามอง พร้อมมี 11 ข้อเสนอแนะให้ปรับปรุง โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแผนปฏิบัติการระยะ 6 เดือน ที่มีบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานครอบคลุมทุกมิติของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการปิดจุดอ่อนที่สหรัฐอเมริการะบุไว้ในข้อเสนอแนะดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเข้มงวดจริงจังให้แล้วเสร็จภายใน เดือน ธ.ค.2560 อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตรได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเร่งรัดงานทุกด้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกรายที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ความคืบหน้าคดีสำคัญการทุจริตคอร์รัปชัน การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการคัดแยกผู้เสียหาย.

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ครั้งที่ 3/2560 12 ส.ค. 2560 01:05 ไทยรัฐ