วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราวบันไดนาค เสร็จทัน21ส.ค.

ความคืบหน้าการจัดทำศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อวันที่ 11 ส.ค. นายสุดสาคร ชายเสม ผู้ออกแบบและควบคุมการจัดสร้างราวบันไดนาคและเทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบประดับพระเมรุมาศ กล่าวว่า นักเรียนศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยาและสีบัวทอง จ.อ่างทอง ได้ปั้นต้นแบบราวบันไดนาคทั้ง 4 ชั้นเสร็จแล้ว นำประกอบเข้ากันพร้อมทั้งลงยาสีประดับกระจกเลื่อมจนถึงบันไดนาคชั้นที่ 3 เป็นนาคทรงเครื่อง 5 เศียรพญาวาสุกรีนาคราช สวมมงกุฎชัย ส่วนบันไดนาคชั้นที่ 4 นาคนิรมิตพญาอนันตนาคราช 7 เศียร ศิลปะรัตนโกสินทร์ ได้ทยอยหล่อไฟเบอร์กลาสและประกอบเข้ากัน คาดว่าจะแล้วเสร็จทันการลงพื้นที่ติดตามงานของ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีในวันที่ 21 ส.ค.

นายสุดสาครกล่าวว่า สำหรับราวบันได 7 เศียร จะนำไปทดลองติดตั้งยังชั้นพระเมรุมาศองค์ประธาน เพื่อให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ทอดพระเนตรในการเสด็จส่วนพระองค์ ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศและศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศในวันที่ 22 ส.ค. ส่วนบันไดนาคชั้นซ่าง จัดทำต้นแบบเสร็จแล้วเช่นกันอยู่ระหว่างการลงยาสี ขณะที่เทพชุมนุมฐานไพทีนั่งราบ จำนวน 132 องค์ จัดทำต้นแบบเสร็จครบแล้ว วางแผนการทำงานทุกอย่างจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน ส.ค. ขณะที่นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กลุ่มงานศิลปะประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กล่าวว่า งานปั้นองคต ประติมากรรมประดับท้องไม้พระเมรุมาศ ได้มอบหมายให้จิตอาสาปั้นเป็นลิงเด็ก ลูกของพาลี หลังจากปั้นต้นแบบเสร็จแล้วจะหล่อพิมพ์ 4 องค์ นำไปประดับฐานไพทีชั้นที่ 3 ของพระเมรุมาศ
ที่โรงราชรถ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ตอนสายวันเดียวกัน ทหารจากกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก นำโดย พ.อ.พงศ์พัฒน์ เจริญพิบูลย์ รอง ผอ.กองโรงงานช่างแสง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร นำราชรถปืนใหญ่ หมายเลข 21863 ที่ใช้ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 3 ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาจำลองการจอด เทียบกับเกรินบันไดนาค ที่จะใช้สำหรับเคลื่อนพระบรมโกศลงจากพระมหาพิชัยราชรถ จากนั้นมีการเชื่อมสะพานเกรินสำหรับรองฐานพระบรมโกศเคลื่อนลงสู่ราชรถปืนใหญ่ โดยมีสถาปนิกกรมศิลปากรมาดำเนินการตรวจวัดระยะความห่างที่เหมาะสม ก่อนจะนำไปออกแบบจัดสร้างส่วนปลายของเกรินพระเมรุมาศ ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับพระบรมโกศจากราชรถปืนใหญ่ขึ้นสู่พระจิตกาธาน ที่ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ 3

ความคืบหน้าการจัดทำศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 12 ส.ค. 2560 01:02 12 ส.ค. 2560 01:02 ไทยรัฐ