บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันNEA จัด10โครงการเด่น พัฒนาผู้ประกอบการ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดฝึกอบรมต่อยอดผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยสถาบัน NEA มุ่งจัด 10 โครงการเด่น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0...

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาพรวมโครงการฝึกอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จากกลุ่มฐานรากถึงผู้ประกอบการในการทำธุรกิจต่อยอดสู่การค้าแบบ E-Commerce ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีโครงการที่จัดอบรมจำนวน 10 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

"สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการไทยจากระดับฐานรากจนถึงระดับสูง ให้ก้าวเข้าสู่การค้ายุคใหม่หรือยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิด Smart Entrepreneur และ Smart Farmer ตามนโยบาย Thailand 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ภายใต้ความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดตัวสถาบันฯ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 ปรากฏได้รับการตอบรับที่ดี โดยในระยะเวลา 7 เดือนมีผู้ผ่านการพัฒนา มากกว่า 12,000 ราย ส่งผลให้มีหน่วยงานแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสถาบันฯ มากกว่า 60 หน่วยงาน" นายสมเด็จกล่าว

สำหรับโครงการของสถาบัน NEA ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 นี้มีถึง10โครงการ เช่น โครงการสัมมนาเรื่อง "จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 The New Challenges for Business" จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อิน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ มุ่งเน้นเรื่อง นวัตกรรมทางการค้าและการเงินในยุคปัจจุบัน, โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเนคชัน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, โครงการฝึกอบรม เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)" จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง และโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาครุ่นใหม่สู่การค้าออนไลน์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ อยุธยา และกาญจนบุรี หัวข้อสัมมนา "อยากเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ เริ่มได้อย่างไร" และโครงการพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์ผ่าน Social Media และ Website จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 กันยายน 2560 ใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 2 วัน ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา หัวข้อการอบรมคือ การค้าผ่าน Facebook, Line และ Website

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะทำการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Creative Age Marketing 4.0 และ Modern Business Model Canvas, การจัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จ เป็นต้น

ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบัน NEA สามารถทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://nea.ditp.go.th