วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สถาบันNEA จัด10โครงการเด่น พัฒนาผู้ประกอบการ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดฝึกอบรมต่อยอดผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยสถาบัน NEA มุ่งจัด 10 โครงการเด่น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0...

เมื่อวันที่ 11 ส.ค.60 นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ แถลงภาพรวมโครงการฝึกอบรมระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560 จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ จากกลุ่มฐานรากถึงผู้ประกอบการในการทำธุรกิจต่อยอดสู่การค้าแบบ E-Commerce ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และผู้ที่มีความสนใจในการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมีโครงการที่จัดอบรมจำนวน 10 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีการจัดฝึกอบรมในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด

"สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA เป็นหน่วยงานกลางในการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการไทยจากระดับฐานรากจนถึงระดับสูง ให้ก้าวเข้าสู่การค้ายุคใหม่หรือยุคดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันให้เกิด Smart Entrepreneur และ Smart Farmer ตามนโยบาย Thailand 4.0 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่น (Local Economy) ภายใต้ความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งภายหลังจากกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้เปิดตัวสถาบันฯ เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2560 ปรากฏได้รับการตอบรับที่ดี โดยในระยะเวลา 7 เดือนมีผู้ผ่านการพัฒนา มากกว่า 12,000 ราย ส่งผลให้มีหน่วยงานแสดงความประสงค์เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับสถาบันฯ มากกว่า 60 หน่วยงาน" นายสมเด็จกล่าว

สำหรับโครงการของสถาบัน NEA ในช่วงเดือนสิงหาคม – กันยายน 2560 นี้มีถึง10โครงการ เช่น โครงการสัมมนาเรื่อง "จับกระแสการค้า & การลงทุนยุค Thailand 4.0 The New Challenges for Business" จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อิน สุขุมวิท 22 กรุงเทพฯ มุ่งเน้นเรื่อง นวัตกรรมทางการค้าและการเงินในยุคปัจจุบัน, โครงการฝึกอบรมเรื่อง "การบริหารความเสี่ยงด้านการค้าระหว่างประเทศ จัดขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมสัมมนา เดอะ คอนเนคชัน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, โครงการฝึกอบรม เรียนรู้ เรียนลัด มุ่งการส่งออก (Express Exporter)" จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง และโครงการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานเศรษฐกิจยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง, โครงการพัฒนาผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาครุ่นใหม่สู่การค้าออนไลน์ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ระยอง ชลบุรี สมุทรปราการ อยุธยา และกาญจนบุรี หัวข้อสัมมนา "อยากเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ เริ่มได้อย่างไร" และโครงการพัฒนาทักษะการค้าออนไลน์ผ่าน Social Media และ Website จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 29 กันยายน 2560 ใน 3 จังหวัด จังหวัดละ 2 วัน ได้แก่ ลำปาง พิษณุโลก และพระนครศรีอยุธยา หัวข้อการอบรมคือ การค้าผ่าน Facebook, Line และ Website

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น โครงการพัฒนาธุรกิจสู่การค้าระหว่างประเทศ Passport to Global Challenge จัดขึ้นจำนวน 5 ครั้ง แต่ละครั้งจะทำการฝึกอบรมเป็นเวลา 2 วัน มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น Creative Age Marketing 4.0 และ Modern Business Model Canvas, การจัดอบรมเทคนิคการถ่ายภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ จัดขึ้นจำนวน 6 ครั้ง มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การถ่ายภาพผลิตภัณฑ์เสริมความงามและเครื่องสำอาง และการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสำเร็จ เป็นต้น

ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของสถาบัน NEA สามารถทราบรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://nea.ditp.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดฝึกอบรมต่อยอดผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดยสถาบัน NEA มุ่งจัด 10 โครงการเด่น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0... 11 ส.ค. 2560 18:35 11 ส.ค. 2560 19:26 ไทยรัฐ