วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมชัย เชิญ มีชัย สาธิตเลือกตั้งในฝัน ใช้บัตร350แบบ หวังสะท้อนปัญหาร่วม

สมชัย เชิญ มีชัย มาร่วมชมสาธิตเลือกตั้งแบบใหม่ของ กรธ. ด้วยบัตร 350 เขต 350 แบบ หวังสะท้อนแนวทางปฏิบัติและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

วันที่ 11 ส.ค.60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงวันที่ 9-12 ส.ค.60 ด้านบริหารกิจการการเลือกตั้งได้มีการสัมมนาผู้บริหารนอกสถานที่ เพื่อพิจารณายกร่างคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้ง ที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดการเลือกตั้งที่ กรธ.ได้นำเสนอมา และเห็นว่ามีหลายเรื่องที่อาจไม่เป็นผลดี และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการของกกต.ในอนาคต เช่น กรณีให้พรรคการเมืองมีหมายเลขที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทำให้ต้องกระจายการพิมพ์บัตรและมีผลต่อความหย่อนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของบัตร และเป็นปัญหาการจัดการอย่างมากในกรณีที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ดังนั้น สำนักงาน กกต. จะทำการสาธิตการเลือกตั้งจำลอง ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งมีความแตกต่างกัน 350 แบบ และแสดงตัวอย่างความแตกต่างของบัตรที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การใช้ Micro letter การซ่อนลายน้ำที่ต้องอ่านด้วยรังสี UV การซ่อน Audio code ในบัตรเลือกตั้ง เป็นมาตรการการป้องกันการปลอมแปลงบัตรที่ กกต.เคยใช้มาในอดีต โดยจะเชิญ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ.หรือ ตัวแทน มาร่วมชมการสาธิต ในวันพฤหัสฯ ที่ 17 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร หากกรธ.และ สนช.ยังเห็นสมควรจะพิมพ์บัตร 350 แบบ กกต.พร้อมน้อมรับแนวคิดดังกล่าวไปดำเนินการ

สมชัย เชิญ มีชัย มาร่วมชมสาธิตเลือกตั้งแบบใหม่ของ กรธ. ด้วยบัตร 350 เขต 350 แบบ หวังสะท้อนแนวทางปฏิบัติและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น 11 ส.ค. 2560 16:12 11 ส.ค. 2560 17:53 ไทยรัฐ