บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมชัย เชิญ มีชัย สาธิตเลือกตั้งในฝัน ใช้บัตร350แบบ หวังสะท้อนปัญหาร่วม

สมชัย เชิญ มีชัย มาร่วมชมสาธิตเลือกตั้งแบบใหม่ของ กรธ. ด้วยบัตร 350 เขต 350 แบบ หวังสะท้อนแนวทางปฏิบัติและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

วันที่ 11 ส.ค.60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงวันที่ 9-12 ส.ค.60 ด้านบริหารกิจการการเลือกตั้งได้มีการสัมมนาผู้บริหารนอกสถานที่ เพื่อพิจารณายกร่างคู่มือที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้ง ที่ประชุมได้มีการอภิปรายถึงการเปลี่ยนแปลงในวิธีการจัดการเลือกตั้งที่ กรธ.ได้นำเสนอมา และเห็นว่ามีหลายเรื่องที่อาจไม่เป็นผลดี และเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการของกกต.ในอนาคต เช่น กรณีให้พรรคการเมืองมีหมายเลขที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขตเลือกตั้ง ทำให้ต้องกระจายการพิมพ์บัตรและมีผลต่อความหย่อนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของบัตร และเป็นปัญหาการจัดการอย่างมากในกรณีที่มีการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

ดังนั้น สำนักงาน กกต. จะทำการสาธิตการเลือกตั้งจำลอง ในกรณีที่บัตรเลือกตั้งมีความแตกต่างกัน 350 แบบ และแสดงตัวอย่างความแตกต่างของบัตรที่มีระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่น การใช้ Micro letter การซ่อนลายน้ำที่ต้องอ่านด้วยรังสี UV การซ่อน Audio code ในบัตรเลือกตั้ง เป็นมาตรการการป้องกันการปลอมแปลงบัตรที่ กกต.เคยใช้มาในอดีต โดยจะเชิญ นายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ประธาน กรธ.หรือ ตัวแทน มาร่วมชมการสาธิต ในวันพฤหัสฯ ที่ 17 ส.ค.นี้ เวลา 10.00 น. เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานและหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสม และเป็นไปอย่างกัลยาณมิตร หากกรธ.และ สนช.ยังเห็นสมควรจะพิมพ์บัตร 350 แบบ กกต.พร้อมน้อมรับแนวคิดดังกล่าวไปดำเนินการ