บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สังศิต' สับ ม.44 รื้อโครงสร้าง ปปง. ฟื้นรัฐราชการ–โลกไม่ยอมรับ

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต สับ คำสั่ง ม.44 ปรับโครงสร้าง ปปง. ชี้จะทำให้ตกเป็นเครื่องมือนักการเมือง ซัดคนคิดคำสั่ง ต่อสู้เรื่องฟอกเงินไม่เก่ง สร้างฐานรัฐราชการที่สากลไม่ยอมรับ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวถึงคำสั่งตามมาตรา 44 เรื่องปรับโครงสร้างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ว่า เดิมสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ปปง.มี 6 คนมาจากคณะกรรมการสรรหา ก่อนจะมีคำสั่ง คสช.ปรับให้ผู้ทรงคุณวุฒิเหลือ 4 คน มีที่มาจากการแต่งตั้งของ ครม.โดยอ้างว่าเพื่อประสิทธิภาพของการทำงาน ต้องถามว่าโครงสร้างเดิมก่อนปรับเปลี่ยนที่ใช้มาเพียง 1 ปีจะวัดประสิทธิภาพกันตรงไหน

อีกทั้งกรรมการ ปปง. ที่มาจากฝ่ายบริหารทั้งหมด จะทำให้กลายเป็นเครื่องมือของฝ่ายการเมืองเพราะ ปปง. มีอำนาจสูง สามารถยับยั้งธุรกรรมทางการเงินได้ทันที และจะทำให้สากลตั้งคำถามถึงความเป็นอิสระ การประเมินมาตรฐานสากลของไทยจะไม่ดีขึ้น คนคิดคำสั่งแบบนี้สะท้อนว่า ต่อสู้การฟอกเงินไม่เก่ง เติบโตมาในระบบ รับคำสั่งในการทำงานมาตลอด โดยไม่ตั้งคำถาม พยายามฟื้นรัฐข้าราชการ เหมือนช่วงพ.ศ.2490 ที่ข้าราชการทั้งพลเรือน ตำรวจและทหารเป็นใหญ่ แต่สุดท้ายระบบนี้ก็สิ้นไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา