วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' แจง รอตั้ง กมธ.ร่วม ยังไม่ส่งศาล ตีความก.ม.ลูกผู้ตรวจฯ

"พรเพชร" แจง ยังไม่ส่งก.ม.ลูกผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ รอเคาะตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ใน 10 วัน ชี้หากพ้นกำหนดไม่มีการเสนอ จะส่งวินิจฉัยได้ทันที...

วันที่ 11 ส.ค.60 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ได้รับคำร้องจากกลุ่มสมาชิก สนช. 34 คนเพื่อขอให้ส่งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า มีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประเด็นที่กลุ่มสมาชิกสนช.สงสัยว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ คือ การกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระตามที่กำหนดไว้บทเฉพาะกาลของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว ที่ สนช.มีการแก้ไข เมื่อพิจารณาจากคำร้องแล้วเห็นว่าถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ส่วนตัวยังไม่ได้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพราะร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และผู้ตรวจการแผ่นดินว่า จะเสนอให้ตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ (กมธ.) ร่วมกันหรือไม่ภายใน 10 วัน ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ส.ค.นี้ หากพ้นกำหนดแล้วไม่มีเสนอให้ตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย จะสามารถส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทันที แต่หากองค์กรใดองค์กรหนึ่งเสนอให้ กมธ. ร่วมกันก็ต้องตั้งแล้วพิจารณากันก่อน

"พรเพชร" แจง ยังไม่ส่งก.ม.ลูกผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตีความ รอเคาะตั้ง กมธ.ร่วม 3 ฝ่าย ใน 10 วัน ชี้หากพ้นกำหนดไม่มีการเสนอ จะส่งวินิจฉัยได้ทันที... 11 ส.ค. 2560 15:25 ไทยรัฐ