วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เหล่าทัพ' ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2560

กิจกรรมวันแม่!!! "เหล่าทัพ" โดย บก.ทท. ทบ. ทร. และทอ. ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา...


เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 ส.ค.60 ที่กองบัญชาการกองทัพไทย พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้

เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา โดยมี ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กำลังพลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมด้วยส่วนราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน โดยกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 86 รูป พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และพิธีไถ่ชีวิตโค ปล่อยนก ปล่อยปลา นอกจากนี้ กองทัพไทยยังได้มีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่กองบัญชาการกองทัพบก พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 86 รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จำนวน 40 รูป และจากวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จำนวน 46 รูป พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล การลงนาม ถวายพระพร พิธีไถ่ชีวิตกระบือ รวมทั้งการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

นอกจากนี้ กองทัพบกได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศลจำนวน 430 รูป ระหว่าง 4-24 ส.ค. และการนำกำลังพลไปร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ณ ศาสนสถานต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน

ด้านกองทัพเรือ โดย พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมกองทัพเรือ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทั้งยังเป็นการแสดงออก ถึงความจงรักภักดีของข้าราชการกองทัพเรือแด่พระองค์ท่าน ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคลหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 การลงนามถวายพระพรฯ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปล่อยนกกระจิบ นกกระจาบ จำนวน 860 ตัว และปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล จำนวน 860 ตัว ประกอบด้วย ปลาตะเพียนเงิน ตะเพียนทอง และปลายี่สก สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้างในสังกัดของ กองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล สถาบันการศึกษา และกลุ่มมวลชนบริเวณโดยรอบกองบัญชาการกองทัพเรือ


สำหรับในปีนี้ กองทัพเรือได้จัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยมี ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ เป็นหน่วยดำเนินการ โดยมี คุณปรานี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธาน กิจกรรมรักษ์ทะเลแสมสาร เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี กองเรือยุทธการ เป็นหน่วยดำเนินการ กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ ณ ป่าชายเลนด้านหลังพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง โดยฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นหน่วยรับผิดชอบ ณ บริเวณสะพานชายหาดคลองถูป โดยมี หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นหน่วยดำเนินการ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอก คู คลอง โดยฐานทัพเรือกรุงเทพ และกรมการขนส่งทหารเรือ เป็นหน่วยดำเนินการ


กิจกรรมพัฒนาบ้านเด็กกำพร้าเฉลิมพระเกียรติ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี ทัพเรือภาคที่ 2 เป็นหน่วยดำเนินการ กิจกรรมปลูกป่า 3 ป่า ณ พื้นที่กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมี กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นหน่วยดำเนินการ

ขณะที่กองทัพอากาศ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม ณ อาคารรณนภากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยมี นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ รับมอบโค จำนวน 1 คู่ และกระบือ จำนวน 1 คู่

ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย


นอกจากนี้ หน่วยขึ้นตรงต่างๆ ของกองทัพอากาศ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมกานตรัตน์ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ การจัดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ 85000 เมล็ด เฉลิมพระเกียรติฯ ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางกิโลเมตร บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยเครื่องบินโจมตีและธุรการแบบที่ 2 (บ.จธ.๒) ณ ฝูงบิน 501 กองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ บอร์ดความรู้เรื่องสุขภาพ รับบริจาคโลหิต ตรวจสุขภาพ คัดกรองโรคและให้ความรู้ในการป้องกันโรค ณ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช การจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองเฉลิมพระเกียรติฯ ณ โรงเรียนการบิน กำแพงแสน และกองบินกิจกรรมวันแม่!!! "เหล่าทัพ" โดย บก.ทท. ทบ. ทร. และทอ. ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 11 ส.ค. 2560 13:20 ไทยรัฐ