วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ซีพีเอฟ” บรรยายแนวทางดำเนินธุรกิจ “สีเขียว” เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

นายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร (ที่ 2 จากซ้าย) อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) จัดสัมมนาเรื่อง ‘Globalisation: Implications for the Asia-Pacific Region in 21st Century’ and Dialogue on ‘APEC Post-2020 Vision’​ โดยเชิญนายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ (ซ้ายสุด) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ และนางสาวพัชรภรณ์ สกุลวิวรรธน์​ (ที่ 2 จากขวา) ผู้แทนสำนักความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ร่วมบรรยายใน Working Lunch หัวข้อ Green, Sustainable and Innovative – The Keys to Future Business Success ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และผู้แทนจากสถานทูตในเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ ศูนย์ประชุม C-ASEAN กรุงเทพฯ

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) จัดสัมมนาเรื่อง ‘Globalisation: Implications for the Asia-Pacific Region in 21st Century’ .... 11 ส.ค. 2560 10:49 11 ส.ค. 2560 18:02 ไทยรัฐ