วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560

พสกนิกรไทยทุกหมู่เหล่าขอน้อม เกล้าฯถวายพระพรชัยด้วยความจงรักภักดี ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญร่มฉัตรทองปกป้องปวงประชาชาวไทยให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาล นิรันดร์เทอญ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยสภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน

ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้คนไทยตระหนักถึงพื้นที่ป่าไม้ของประเทศที่ลดน้อยลงทุกวัน เพราะป่าไม้ต้นน้ำลำธารทำให้แผ่นดินอุดมสมบูรณ์ เมื่อผืนป่าไม้ถูกบุกรุกทำลายธรรมชาติก็ขาด ความสมดุล

ทำให้เกิดวิบัติภัยแล้ง และเกิดวิบัติภัยน้ำท่วมรุนแรงตามมา

บัดนี้...สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าฯทรงย้ำเตือนไว้ได้ปรากฏผลอย่างชัดเจน

ผลร้ายจากการบุกรุกทำลายป่าไม้อย่างไม่บันยะบันยัง ได้สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม ต่อวิถีชีวิตคนไทย และต่อประเทศไทยโดยรวม

“แม่ลูกจันทร์” จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยปลูกต้นไม้คนละต้น เพื่อสืบสานแนวทางพระราชดำริสมเด็จ พระนางเจ้าฯ ที่ทรงริเริ่มโครงการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ป่าที่ถูกทำลาย

โดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กำหนดให้วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมปีนี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมมือร่วมใจระหว่างภาครัฐกับประชาชน ปลูกต้นไม้เพิ่มให้ครบ 10 ล้านต้น เพื่อเติมพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอีก 50,000 ไร่ โดยประมาณ

ฝ่ายราชการก็จะร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ราชการ ฝ่ายประชาชนก็จะร่วมกันปลูกต้นไม้ในบ้าน หรือปลูกในพื้นที่ชุมชน

ถ้าปลูกต้นไม้คนละ 1 ต้น น้อยไป จะปลูก 3 ต้น หรือ 5 ต้น ก็ยิ่งดี

ผลดีของการปลูกต้นไม้ นอกจากให้ร่มเงา ให้ความร่มเย็น ให้บ้านเมืองสวยงาม

การปลูกต้นไม้ ยังช่วยทำให้จิตใจแจ่มใสเบิกบาน

โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ 10 ล้านต้น ฉลองวันแม่แห่งชาติ จึงเป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องในระยะยาว

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่า 10 ปีที่ผ่านไป พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ 108 ล้านไร่ ถูกบุกรุกทำลายเหลือเพียง 102 ล้านไร่ หรือ 31.6 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศเท่านั้นเอง

ดังนั้น การจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็น 128 ล้านไร่ หรือ 40 เปอร์เซ็นต์ ตามเป้าหมายรัฐบาล

จึงต้องปลูกป่าไม้เพิ่มอีก 26 ล้านไร่ ภายในเวลา 20 ปี!!

“แม่ลูกจันทร์” เสนอว่า ถ้ารัฐบาลมุ่งมั่นจะเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ถึง 40 เปอร์-เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศใน 20 ปี

รัฐบาลต้องกำหนดให้การปลูกป่าเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ภาครัฐและภาคประชาชนปลูกป่าเพิ่มไม่ตํ่ากว่า 1.6 ล้านไร่ต่อปี

เมื่อครบ 20 ปี พื้นที่ป่าไม้จะเพิ่มเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ประเทศแน่นอน

“แม่ลูกจันทร์” ยํ้าว่า การปลูกป่าเพิ่มอย่างเดียวยังไม่พอ

รัฐบาลต้องปราบปรามขบวนการบุกรุกป่า ขบวนการลักลอบตัดไม้ให้สุดลิ่มทิ่มประตู

ต้องหยุดให้ได้ ก่อนป่าไม้จะหมดแผ่นดิน.

"แม่ลูกจันทร์"

เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 11 ส.ค. 2560 10:32 11 ส.ค. 2560 15:14 ไทยรัฐ