วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เพื่อไทย จี้ บิ๊กตู่ ตรวจสอบระบายข้าว ชี้ส่อทุจริตจัดเกรด

พท.ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯตรวจสอบการระบายข้าว ชี้ส่อทุจริตจัดเกรดข้าวคุณภาพดีเป็นข้าวเสื่อม ตั้งนอมินีประมูลข้าวคนเป็นอาหารสัตว์ เวียนเทียนกลับขายเป็นอาหารคน ทำรัฐเสียหายหลายร้อยล้าน จี้ "บิ๊กตู่" ทบทวนยกเลิกประมูล

วันที่ 11 ส.ค.60 พรรคเพื่อไทยออกจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เรื่องขอให้ตรวจสอบและทบทวนวิธีการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลว่า ตามที่ นบข.อนุมัติให้ระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาลซึ่งเก็บรักษาไว้ในโกดังของเอกชนในจังหวัดต่างๆ แต่ปรากฏว่านโยบายการจัดเกรดข้าวสารและการดำเนินการระบายข้าว ส่อพฤติกรรมไม่โปร่งใส และส่อว่าจะมีการทุจริตเป็นขบวนการ ตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงผู้ปฏิบัติ อันนำมาซึ่งความเสียหายแก่รัฐจำนวนมาก โดยเจ้าของโกดังและคลังสินค้าออกมาเรียกร้องคัดค้านให้มีการทบทวนการประมูลข้าว แต่รัฐบาลและ คสช. เพิกเฉยขณะเดียวกันมีการให้ทหารเข้าไปควบคุมการเข้าถึงข้อมูลของสื่อมวลชน

ในการตรวจสอบจดหมายระบุว่า มีการเปิดช่องให้มีการทุจริตและแสวงหาผลประโยชน์ ดังนี้ 1.การจัดให้ข้าวสารในสต๊อกเป็นข้าวเกรดซี โดยไม่มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวอย่างถูกต้องและทั่วถึง ทำให้ไม่สามารถประมูลขายเพื่อการบริโภคของคนได้ แต่ให้ใช้ไปเพื่อผลิตเป็นอาหารสัตว์หรือพลังงาน 2.การจัดระดับข้าวสารให้อยู่ในระดับเกรดซี ทำให้ข้าวคุณภาพดี กลายเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพ เพื่อให้เกิดการประมูลขายในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง

3.มีผู้ขอเสนอซื้อข้าวในโกดังหลายแห่งในราคาที่สูง คณะทำงานไม่ขาย แต่กลับขายให้อีกบริษัทหนึ่งในราคาที่ต่ำกว่ามาก เช่น จาก กก.ละ 11.25 บาท เป็น 6.10 บาท ส่งผลให้รัฐเสียหายกว่าหลายร้อยล้านบาทแล้ว 4. ผู้ประมูลข้าวบางรายไม่มีศักยภาพทางการเงินเพียงพอ ที่จะสามารถประมูลข้าวจำนวนมากได้ และไม่พบว่ามีข้าวที่ได้จากการประมูลอยู่ในความครอบครอง จึงน่าเชื่อว่าจะมีบุคคลบางกลุ่มตั้งนอมินีในการประมูล 5.อาจเป็นไปได้ว่า จะมีการนำข้าวดังกล่าวกลับมาขายให้เป็นข้าวบริโภคของคน ซึ่งจะทำให้เกิดช่องทางทุจริตในส่วนต่างราคาข้าวจำนวนมาก

จดหมายระบุด้วยว่า พรรคเพื่อไทยได้มอบหมายให้คณะทำงานลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่อง และได้พบปะพูดคุยกับเจ้าของโกดังหลายแห่ง พบว่ามีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง หากไม่ระงับยับยั้งหรือยกเลิกการประมูลที่ดำเนินการไปแล้ว จะทำให้รัฐได้รับความเสียหาย สูญเสียรายได้จากการระบายข้าวจำนวนมาก ดังนั้นขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นประธาน นบข. และหัวหน้ารัฐบาลได้มีคำสั่งให้ตรวจสอบการระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาล ในปี 2560 เรื่อง การจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และการจำหน่ายข้าวสารในสต๊อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคนและสัตว์ รวมถึงทบทวนนโยบายการระบายข้าวของ นบข.ด้วย

หากพบว่ามีการระบายข้าวจากข้าวคุณภาพดีที่คนบริโภคได้ แต่ไปขายเป็นข้าวเสื่อมคุณภาพเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์หรือพลังงาน ก็ขอให้มีการยกเลิกการประมูลขายดังกล่าว และตรวจสอบคุณภาพข้าวดังกล่าวใหม่ด้วยวิธีการที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับ รวมทั้งให้มีการตรวจสอบหาผู้กระทำผิดในเรื่องนี้อย่างจริงจัง หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดกระทำการทุจริตและแสวงหาประโยชน์จากโครงการดังกล่าว ก็ขอให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างจริงจัง เหมือนกับที่นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ประกาศไว้

พท.ร่อนจดหมายเปิดผนึกถึงนายกฯตรวจสอบการระบายข้าว ชี้ส่อทุจริตจัดเกรดข้าวคุณภาพดีเป็นข้าวเสื่อม ตั้งนอมินีประมูลข้าวคนเป็นอาหารสัตว์ เวียนเทียนกลับขายเป็นอาหารคน ทำรัฐเสียหายหลายร้อยล้าน จี้ "บิ๊กตู่" ทบทวนยกเลิกประมูล 11 ส.ค. 2560 10:31 11 ส.ค. 2560 12:36 ไทยรัฐ