วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกป่าในใจคน

วันนี้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล ขอจงทรงพระเจริญ พระพุทธเจ้าข้า

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงรักและหวงแหนป่าไม้และต้นน้ำของประเทศเป็นอย่างยิ่ง

ผมเชื่อว่าพสกนิกรคงจำพระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้เป็นอย่างดี “...พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า...”

“...เราต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งว่า ทรัพยากรป่าไม้นั้นสำคัญต่อพวกเรามาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ป่าไม้ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ให้ความชุ่มฉ่ำต่อแผ่นดินและป่าไม้ ต้องมีสัตว์เพื่อช่วยในการขยายพันธุ์ และสร้างความสมดุลของธรรมชาติ ส่วนสัตว์ป่านั้นก็ต้องมีแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัย จึงกล่าวได้ว่า มนุษย์ ป่าไม้ และสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์กันอย่างละเอียดลึกซึ้ง จนไม่สามารถจะขาดส่วนหนึ่งส่วนใดได้...”

“...ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็น แผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และ อากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนั้น ก็เท่ากับเป็นการปกป้องรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็ทรงรักและหวงแหนป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง เมื่อทรงเห็นป่าไม้ต้นน้ำถูกทำลายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็มีพระราชดำริเรื่อง การรักษาป่าไม้ 7 ประการ พระราชทานแก่หน่วยงานรัฐและราษฎรดังนี้

1.ปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง

2.ปลูกป่าทดแทน

3.ป่าเปียก

4.ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก

5.ปลูกป่าในที่สูง

6.การพัฒนาป่าไม้ด้วยน้ำชลประทานแบบง่ายๆ หรือฝายต้นน้ำลำธาร

7.การปลูกป่าในใจคน

เรื่อง การปลูกป่า 3 อย่าง ให้ประโยชน์ 4 อย่าง รับสั่งว่า

“...เรื่องป่า 3 อย่างคือ ไม้ฟืน ไม้ผล ไม้สร้างบ้าน ประชาชนมีความรู้ ทั้งคนที่อยู่บนภูเขา ทั้งคนที่อยู่ในที่ราบ เขามีความรู้ เขาทำงานมาตั้งหลายชั่วคนแล้ว เขาทำกันอย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนควรจะทำกิจกรรม เขารู้ว่าที่ไหนควรจะเก็บไม้ไว้ แต่ว่าที่เสียไปเพราะว่าพวกที่ไม่รู้เรื่อง ไม่ได้ทำมานานแล้ว ทิ้งมานานแล้ว ทิ้งกสิกรรมมานานแล้ว ก็ไม่รู้เรื่อง แล้วก็มาอยู่ในที่ที่มีความสะดวก ก็เลยทำให้เชื่อว่าชีวิตมันเป็นไปได้โดยที่ทำกสิกรรมไม่ถูกต้อง...”

เรื่อง ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูก รับสั่งว่า “...ทิ้งป่านั้นไว้ 5 ปี ตรงนั้น ไม่ต้องทำอะไรเลย แต่ป่าเจริญเติบโตเป็นป่าสมบูรณ์ โดยไม่ต้องปลูกสักต้นเดียว คือว่าการปลูกป่านั้น สำคัญอยู่ที่ปล่อยให้เขาขึ้นเอง...”

เรื่อง การปลูกป่าในใจคน รับสั่งว่า “...เจ้าหน้าที่ป่าไม้ควรจะปลูกต้นไม้ลงในใจตนเสียก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตัวเอง...”

การปลูกป่าในใจคน จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้ง เมื่อมีป่าก็มีต้นไม้ มีต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่า มีความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดฝนแล้งน้ำท่วมอย่างทุกวันนี้ วันนี้พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกัน “ปลูกป่าลงไปในใจคน” ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเรื่องป่าและน้ำ เพื่อให้รู้สึกรักและหวงแหนป่า ไม่ยอมให้ใครมาทำลายอีกต่อไป เพื่อรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเรา.

“ลม เปลี่ยนทิศ”

11 ส.ค. 2560 10:28 11 ส.ค. 2560 15:14 ไทยรัฐ