วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมชัย เห็นใจ กกต.ใหม่ ชี้ส่อเค้าวุ่น หากใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว

"สมชัย" แจงยิบ การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้ง 350 แบบ ซึ่งต้องกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดนำไปจัดพิมพ์ เผย สงสาร กกต.ใหม่ ที่ต้องรับเรื่องไปจัดการ

วันที่ 11 ส.ค.60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงการใช้บัตรเลือกตั้งในอนาคตควรจะมีองค์ประกอบ และวิธีป้องกันการทุจริตว่า การกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยเอาคะแนนของผู้สมัครรายเขตมาคำนวณ ส.ส. ของพรรคที่ควรจะได้ทั้งประเทศแล้วนำมาจัดสรรปันส่วนให้แก่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม) แสดงให้เห็นว่า บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบ มีสองคุณค่า คือ เลือกคน (ส.ส.เขต) และ เลือกพรรค (นำไปจัดสรรจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ) องค์ประกอบของบัตร จึงจำเป็นต้องมี คือ 1.หมายเลขผู้สมัคร 2.สัญลักษณ์ และชื่อพรรคไม่สามารถมีหมายเลขแต่เพียงอย่างเดียวได้ จะขัดกับเจตนาในการให้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบเพื่อเลือกคนและพรรค เมื่อบัตรเลือกตั้งต้องมีหมายเลข สัญลักษณ์และชื่อพรรค การให้มีหมายเลขผู้สมัครที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขต จึงทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้งถึง 350 แบบ ตามจำนวนเขตเลือกตั้ง

นายสมชัย กล่าวว่า การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ กกต.ไม่สามารถดำเนินการจัดพิมพ์ที่ส่วนกลางได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ดังนั้นวิธีการที่ต้องดำเนินการ คือการกระจายอำนาจให้ แต่ละจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแปลว่า กกต.กลางต้องกำหนดรูปแบบบัตร คุณลักษณะของบัตรที่สามารถป้องกันการทุจริตในระดับที่ศักยภาพของโรงพิมพ์ในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้ และใช้กลไกของ สนง.กกต.จังหวัด เป็นผู้ดูแลควบคุม ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกโรงพิมพ์ การป้องกันการทุจริตในระหว่างการพิมพ์ ไปจนถึงการแจกจ่าย รวมถึงการหามาตรการป้องกันทุจริตจากบัตรปลอม

เนื่องจากระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการพิมพ์บัตรในระดับจังหวัดนั้นอาจต่ำกว่าโรงพิมพ์ใหญ่ในส่วนกลาง โอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ย่อมมีมากกว่าการจัดพิมพ์แบบเดียวในส่วนกลางแล้วค่อยแจกจ่ายให้แก่จังหวัดตามวิธีการที่ กกต.ใช้มาในอดีตโดยตลอด ที่เขียนมาทั้งหมด หมายความว่าหากกฎหมายเขียนให้ กกต.ก็พร้อมรับไปดำเนินการ แต่ถามว่า ทำแล้วเกิดประโยชน์ หรือ ทำแล้ววุ่นวาย สงสาร กกต.ใหม่ 7 คนในอนาคต

"สมชัย" แจงยิบ การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้ง 350 แบบ ซึ่งต้องกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดนำไปจัดพิมพ์ เผย สงสาร กกต.ใหม่ ที่ต้องรับเรื่องไปจัดการ 11 ส.ค. 2560 10:13 ไทยรัฐ