บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมชัย เห็นใจ กกต.ใหม่ ชี้ส่อเค้าวุ่น หากใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว

"สมชัย" แจงยิบ การใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียว ทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้ง 350 แบบ ซึ่งต้องกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดนำไปจัดพิมพ์ เผย สงสาร กกต.ใหม่ ที่ต้องรับเรื่องไปจัดการ

วันที่ 11 ส.ค.60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง กล่าวถึงการใช้บัตรเลือกตั้งในอนาคตควรจะมีองค์ประกอบ และวิธีป้องกันการทุจริตว่า การกำหนดให้มีบัตรเลือกตั้งใบเดียว โดยเอาคะแนนของผู้สมัครรายเขตมาคำนวณ ส.ส. ของพรรคที่ควรจะได้ทั้งประเทศแล้วนำมาจัดสรรปันส่วนให้แก่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ (ที่เรียกว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสม) แสดงให้เห็นว่า บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบ มีสองคุณค่า คือ เลือกคน (ส.ส.เขต) และ เลือกพรรค (นำไปจัดสรรจำนวน ส.ส.บัญชีรายชื่อ) องค์ประกอบของบัตร จึงจำเป็นต้องมี คือ 1.หมายเลขผู้สมัคร 2.สัญลักษณ์ และชื่อพรรคไม่สามารถมีหมายเลขแต่เพียงอย่างเดียวได้ จะขัดกับเจตนาในการให้บัตรเลือกตั้งหนึ่งใบเพื่อเลือกคนและพรรค เมื่อบัตรเลือกตั้งต้องมีหมายเลข สัญลักษณ์และชื่อพรรค การให้มีหมายเลขผู้สมัครที่แตกต่างกันไปในแต่ละเขต จึงทำให้ต้องมีบัตรเลือกตั้งถึง 350 แบบ ตามจำนวนเขตเลือกตั้ง

นายสมชัย กล่าวว่า การจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 350 แบบ กกต.ไม่สามารถดำเนินการจัดพิมพ์ที่ส่วนกลางได้เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลา ดังนั้นวิธีการที่ต้องดำเนินการ คือการกระจายอำนาจให้ แต่ละจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งแปลว่า กกต.กลางต้องกำหนดรูปแบบบัตร คุณลักษณะของบัตรที่สามารถป้องกันการทุจริตในระดับที่ศักยภาพของโรงพิมพ์ในระดับจังหวัดสามารถดำเนินการได้ และใช้กลไกของ สนง.กกต.จังหวัด เป็นผู้ดูแลควบคุม ตั้งแต่การจัดซื้อจัดจ้าง การคัดเลือกโรงพิมพ์ การป้องกันการทุจริตในระหว่างการพิมพ์ ไปจนถึงการแจกจ่าย รวมถึงการหามาตรการป้องกันทุจริตจากบัตรปลอม

เนื่องจากระดับมาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้ในการพิมพ์บัตรในระดับจังหวัดนั้นอาจต่ำกว่าโรงพิมพ์ใหญ่ในส่วนกลาง โอกาสที่การเลือกตั้งจะเป็นไปโดยไม่สุจริต เที่ยงธรรม ย่อมมีมากกว่าการจัดพิมพ์แบบเดียวในส่วนกลางแล้วค่อยแจกจ่ายให้แก่จังหวัดตามวิธีการที่ กกต.ใช้มาในอดีตโดยตลอด ที่เขียนมาทั้งหมด หมายความว่าหากกฎหมายเขียนให้ กกต.ก็พร้อมรับไปดำเนินการ แต่ถามว่า ทำแล้วเกิดประโยชน์ หรือ ทำแล้ววุ่นวาย สงสาร กกต.ใหม่ 7 คนในอนาคต