วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บอร์ด กทพ.มีมติเห็นชอบร่างสัญญา โอนรายได้ทางด่วน 2 สายเข้ากองทุน

พล.อ.วิวรรธน์ สุชาติ ประธานบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างสัญญาโอนและรับสิทธิโอนรายได้ (Revenue Transfer Agreement : RTA) โครงการทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษฉลองรัช (รามอินทรา-วงแหวนรอบนอก) จัดทำโดย กทพ. ที่ปรึกษากองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund : TFF) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เพื่อนำรายได้ค่าผ่านทางด่วนทั้ง 2 เส้นทางเป็นหลักประกันในการระดมเงินเข้ากองทุน TFF สำหรับลงทุนก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก และทางด่วนขั้นที่ 3 ส่วนเหนือตอน N2 และ E-W Corridor ทั้งนี้บอร์ดมีข้อท้วงติง 2-3 ประเด็น และให้ทำเป็นเอกสารแนบท้ายร่างสัญญา RTA ส่งสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) สคร. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี เห็นชอบตามลำดับ

ส่วนความคืบหน้าโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 ฯ ที่ประชุมบอร์ดเห็นชอบประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาควบคุมโครงการแล้ว โดย กทพ.มีหนังสือแจ้งถึงบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้จำนวน 30 ราย พร้อมกับให้ยื่นข้อเสนอเข้าร่วมการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1-31 ส.ค.นี้ คาดว่าจะได้บริษัทที่ปรึกษาภายในเดือน ก.ย.นี้ จากนั้นประมาณ 1 เดือน คาดว่าจะประกาศเชิญชวนผู้รับเหมาร่วมประกวดราคาก่อสร้างทางพิเศษสายพระราม 3 ฯ ทั้งนี้ระหว่างรอกองทุน TFF กทพ. จะเสนอของบจากสำนักงานบริหารหนี้สินสาธารณะ (สบน.) ประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท สำหรับจ่ายเป็นค่าก่อสร้างล่วงหน้าให้กับผู้รับเหมา หลังจากได้เงินจากกองทุนแล้วจะส่งคืนภายหลัง.

พล.อ.วิวรรธน์ สุชาติ ประธานบอร์ดการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ดวันที่ 9 ส.ค.ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างสัญญาโอนและรับสิทธิโอนรายได้ 11 ส.ค. 2560 01:19 11 ส.ค. 2560 01:19 ไทยรัฐ