วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดระเบียบ 4 ม. รัฐน่าพอใจ-เล็งคืนสู่ภาวะปกติ

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2560 เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยระบุให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลใดที่มิได้เป็นข้าราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้า หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะจะช่วยแก้ไข ปัญหาอุดมศึกษาที่มีอยู่ในเวลานี้ในเรื่องการสรรหา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ เพื่อต้องการปลดล็อก ปัญหาในสถาบันอุดมศึกษา

ศ.ดร.วิชัยกล่าวต่อว่า สำหรับความคืบหน้ากรณีการแก้ไขปัญหาสถาบันอุดมศึกษาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 39/2559 เรื่องการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ได้แก่ มรภ.สุรินทร์, มรภ.ชัยภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ม.บูรพา นั้น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการ ซึ่งทั้ง 4 แห่งสามารถ ดำเนินการตามโรดแม็ปที่วางไว้ และแก้ไขปัญหาได้อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งขณะนี้เรียกได้ว่าไม่น่าเป็นห่วงแล้ว ทั้งเริ่มมีการหารือกันถึงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะส่งมอบคืนมหาวิทยาลัยให้คืนสู่ภาวะปกติ แต่ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี้ว่าจะส่งมอบให้เมื่อใด.

ศ.ดร.วิชัย ริ้วตระกูล รองประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม กกอ.ว่า ที่ประชุมได้รับทราบกรณีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 37/2560 11 ส.ค. 2560 00:59 ไทยรัฐ