วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 วธ. และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ การแสดงโขนชุด “กษิรธารามณโฑเทวี” เฉลิมพระเกียรติ การแสดงรำถวายพระพร และระบำชุดไทยพระราชนิยม รวมทั้งนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติ และพระมหากรุณาธิคุณด้านนาฏดุริยางคศิลป์ การจัดบรรเลงดนตรีสากล ในวันที่ 11 ส.ค. ที่โรงละครแห่งชาติ

รมว.วัฒนธรรมกล่าวต่อไปว่า สำหรับในวันที่ 12 ส.ค. มีการทำบุญตักบาตร จัดปฏิบัติธรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ ถวายพระราชินี” 76 จังหวัดทั่วประเทศ นิทรรศการ “อัคราภิรักษศิลปิน” ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย รวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์ เรื่องฮานะมิโซะซุป ของประเทศญี่ปุ่น และเรื่องรูม ของสหรัฐอเมริกา ที่โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ นอกจากนี้ มีการจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “ท่วง ทำนองเพลงแหล่มรดกวัฒนธรรมไทย” เพลงแหล่เล่าขานนิทานไทย “รักของแม่” โดยศิลปิน แห่งชาติ และการรำถวายพระพร ในวันที่ 26 ส.ค. ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 11 ส.ค. 2560 00:52 11 ส.ค. 2560 00:52 ไทยรัฐ