วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ช่วยค่าเช่าทีวีดิจิทัล 'เอชดี' จ่อรับเงินเพิ่ม

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) ได้อนุมัติจ่ายเงินสนับสนุนค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล 22 ช่อง ตามประกาศของ กสทช.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป หรือมัสต์แครี่ วงเงิน 616 ล้านบาทต่อปี โดย กทปส.มีเงินอยู่ราว 18,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม จากเดิมบอร์ดกองทุน กทปส.อนุมัติให้จ่ายในอัตราเท่ากันทุกช่องในวงเงิน 366 ล้านบาท แต่ กสทช.เห็นว่า ช่องเอชดีประมูลช่องทีวีดิจิทัลในราคาที่สูงกว่า และมีต้นทุนการส่งสัญญาณดาวเทียมที่สูงกว่า จึงเสนอให้บอร์ดกองทุน กทปส.ทบทวนมติการจ่ายเงินอุดหนุนทีวีดิจิทัลใหม่ โดยช่องความคมชัดธรรมดาปกติ (เอสดี) จะได้รับการสนับสนุนช่องละ 14 ล้านบาท ส่วนทีวีดิจิทัลช่องความคมชัดสูง (เอชดี) จะได้รับอุดหนุนช่องละ 39.50 ล้านบาทต่อปีต่อช่อง โดยกองทุน กทปส.จะต้องนำเสนอบอร์ด กสทช.พิจารณาอนุมัติก่อน เมื่ออนุมัติผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล สามารถยื่นขอรับเงินสนับสนุนได้ทันที.

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 10 ส.ค. 2560 23:59 ไทยรัฐ