วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบที่ดินหุบกะพงแก่ราษฎร สร้างที่อยู่อาศัย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบที่ดินในโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง โฉนดที่ดินพระปรมาภิไธย 3 ฉบับ ให้กับครอบครัวหอมเมือง และทายาทอีก 8 ครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย

วันนี้ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่มอบที่ดินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัย ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง โฉนดที่ดินพระปรมาภิไธย 3 ฉบับ บนพื้นที่ 12,079 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา โดยมี นางสาวอัญชนา แก้วชื่น ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง พร้อมด้วย นายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี และผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 15 เข้าร่วม

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรหมู่บ้านหุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9ทรงพระราชทานที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรได้เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่หุบกะพงซึ่งต่อมารัฐบาลอิสราเอลได้เข้ามาช่วยเหลือแนะนำอาชีพการเกษตรให้กับราษฎร สำหรับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพจักสานป่านนารายณ์ ซึ่งเป็นอาชีพหนึ่งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้ทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันและนำป่านศรนารายณ์ ซึ่งเป็นพืชที่ขึ้นในพื้นที่มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ อาทิ หมวก กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด สร้างรายได้ให้กับราษฎรและเป็นอาชีพที่มั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน

โดยในวันนี้ ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบที่ดินสำหรับสร้างที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรให้กับครอบครัวหอมเมือง รวมถึงทายาทอีกจำนวน 8 ครอบครัว ซึ่งแต่เดิมได้ย้ายมาจากที่ดินแปลงบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกะพง ด้วยความสมัครใจ ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่โครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกะพง เพื่อใช้ประโยชน์ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัยในกับตนเองและครอบครัว สืบไป.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบที่ดินในโครงการจัดพัฒนาที่ดินฯ ตามพระราชประสงค์หุบกะพง โฉนดที่ดินพระปรมาภิไธย 3 ฉบับ ให้กับครอบครัวหอมเมือง และทายาทอีก 8 ครอบครัว เพื่อใช้ประโยชน์ทำการเกษตรและเป็นที่อยู่อาศัย 10 ส.ค. 2560 23:16 10 ส.ค. 2560 23:53 ไทยรัฐ