วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

องคมนตรี เขิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎร ประสบอุทกภัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จากพายุ “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่ จ.สกลนคร และ จ.ศรีสะเกษ

วันที่ 10 ส.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่พัดผ่านประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลากเข้าท่วมที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำการเกษตรได้รับความเสียหาย และประสบปัญหาในการดำรงชีพในพื้นที่ต่าง ๆ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยอย่างเร่งด่วน

วันนี้ เวลา ๐๙.๓๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์
คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามความคืบหน้า การแก้ไขสถานการณ์การเกิดอุทกภัย
ในจังหวัดสกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ต่อจากนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ณ ศาลาศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

เวลา ๑๐.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้  พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “เซินกา” ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนราษฎร พืชผล
ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน ๑๕ อำเภอ ๙๙ ตำบล ๘๑๒ หมู่บ้าน
ราษฎรเสียชีวิตจากการจมน้ำ ๓ ราย ในอำเภอกันทรลักษ์ ได้รับความเสียหาย ๒๐ ตำบล ๑๖๖ หมู่บ้าน
จำนวนรวม ๕๐๐ ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน
สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค
ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในอำเภอโนนคูณ ซึ่งได้รับผลกระทบ ๓ ตำบล ๑๙ หมู่บ้าน จำนวนรวม ๕๐๐ ครอบครัว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพและให้ผ่านพ้นวิกฤติ ในครั้งนี้ไป

ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับ
ถุงพระราชทานด้วย ราษฎรต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย จากพายุ “ตาลัส”และ“เซินกา” ที่ จ.สกลนคร และ จ.ศรีสะเกษ 10 ส.ค. 2560 22:42 10 ส.ค. 2560 22:54 ไทยรัฐ