วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลเยาวชนและครอบครัวเชียงราย จับมือ 26 หน่วยงาน แก้ปัญหาเด็กทำผิด

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จับมือ 26 หน่วยงาน ช่วยแก้ปัญหาเด็กทำผิดกฎหมาย ชี้เป็นการนำปัญหาและข้อขัดข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อหารือแก้ไขอุสรรคร่วมกันอย่างจริงจัง 

วันที่ 10 ส.ค.2560 นายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางยุภา พรหมดวง รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 นายสมชาย พฤกษ์ชัยกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงราย นางขวัญหล้า เพชรทอง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย พร้อมกับ 26 หน่วยราชการในจังหวัดเชียงราย เช่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง ฝ่าย ปกครอง และ พนักงานสอบสวนจากสถานีตำรวจต่างๆ ฯลฯ ได้ร่วมประชุมปฏิบัติการประสานความร่วมมือด้านความยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว ที่ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย

นางขวัญหล้า กล่าวว่า ที่ศาลเยาวชนฯเชียงราย ได้จัดโครงการขึ้นในวันนี้ โดยมีความต้องการให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมนำปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานหรือในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานเข้ามาปรึกษาหารือแก้ไขอุปสรรคขัดข้องร่วมกันอย่างจริงจัง และได้เชิญหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลสวัสดิภาพสังคม ที่อาจส่งผลต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการสร้างเสริมสวัสดิภาพเด็กเยาวชนและครอบครัว ในกระบวนการยุติธรรม เพื่อต้องการความร่วมมือทุกภาคส่วน ในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติงาน ทั้งด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา ให้เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาสังคม และสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กเยาวชนที่กระทำความผิดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หากทุกหน่วยที่มาร่วมในครั้งนี้ ระดมความคิดช่วยแก้ไขเด็กที่กระทำผิด เสนอแนะ หาทางออก เชื่อว่าปัญหาเด็กกระทำความผิด จะลดน้อยลง

ขณะที่นายณรงค์ศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย นับเป็นเรื่องที่ดี เป็นการปฏิรูปแยกเด็กและเยาวชนออกจากศาลปกติ เพื่อทำการขัดเกลาให้เป็นคนดีคืนสู่สังคม นับว่าเป็นโครงการที่ถูกต้อง ซึ่งในวันนี้เป็นการบูรณาการให้เข้าใจในหลักการดูแลเด็กและเยาวชน เข้าใจหลักการของกฎหมายเด็กและเยาวชน และสิทธิมนุษยชนที่จะต้องดูแลเด็กเป็นพิเศษ เพื่อขัดเกลาเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ให้กลับเป็นคนดีให้อยู่ร่วมกับเด็กกลุ่มที่เป็นคนดีได้ เพื่อให้เขาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และดูแลพัฒนาประเทศ ต่อไป

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวอีกว่า ในวันนี้ที่นำทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม ไม่เฉพาะแต่ผู้พิพากษาเท่านั้น แต่มีหน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกัน บูรณาการการแก้ไขปัญหาเด็กร่วมกันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ โดยหลักการที่ได้เคยว่ากันไว้ ถ้าเด็กที่เป็นผ้าขาวเราจะดูแลกันอย่างดี แต่ถ้าเป็นเด็กหรือเยาวชนที่เกินวัยแล้วก่อคดีอุกฉกรรจ์ เกินเด็กและเยาวชน เราจะดูแลอีกแบบ ซึ่งหลักการนี้คงเหมือนกันทั้งประเทศ หลังจากเด็กเยาวชนเหล่านี้ได้รับการแก้ไขเป็นคนดี คืนเข้าสู่สังคมได้โดยสมบูรณ์แบบ และเมื่อนั้นสังคมจะอยู่กันอย่างปกติสุข

ด้านนายสมนึก พานิช อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคสังคมของจังหวัดเชียงราย ร่วมมือกันแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งเป็นผู้กำหนดทิศทางทางการพัฒนาประเทศชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ ฟื้นฟูการแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อความสงบสุขของสังคมไทย ครอบครัวที่เป็นสังคมที่เล็กที่สุด แต่มีภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่เพราะต้องอบรมเลี้ยงดูเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลไกในการกำหนดทิศทางของประเทศ หากครอบครัวไม่ปกติสุข ไม่มีความพร้อมในการดูและเด็ก ซึ่งเป็นต้นทุนของสังคม ก็ยากที่สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขได้ การที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมมือ ผนึกกำลังสนับสนุนและสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานร่วมกัน ตามความรู้ความสามารถที่แต่ละหน่วยงานมี เชื่อว่า จะทำให้ปัญหาเด็กกับครอบครัวจะได้รับเยี่ยวยา แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม แล้วทุกอย่างผ่านไปได้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคมไทยอย่างแน่นอน.

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย จับมือ 26 หน่วยงาน ช่วยแก้ปัญหาเด็กทำผิดกฎหมาย ชี้เป็นการนำปัญหาและข้อขัดข้องมาบูรณาการร่วมกัน เพื่อหารือแก้ไขอุสรรคร่วมกันอย่างจริงจัง 10 ส.ค. 2560 21:48 10 ส.ค. 2560 21:54 ไทยรัฐ