วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ททท.จัดงานตามรอยเสด็จ พระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้นที่นครสวรรค์

ททท.จัดงาน 'ตามรอยเสด็จ…111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์' ประจำปี 2560 พื้นที่แต่ละอำเภอ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสต้น

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ททท.สำนักงานนครสวรรค์ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานตามรอยเสด็จ...111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จ ประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2560 โดยนครสวรรค์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดทุกๆ เดือนสิงหาคมของทุกปี ณ พื้นที่แต่ละอำเภอ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) เคยเสด็จประพาสต้น

เมื่อเวลาจะเสด็จประพาสต้น พระองค์ทรงไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จฯ ไปเพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง 4 แจว 1 ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน 4 แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จ.ราชบุรี 1 ลำ โปรดให้ เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราช มีชื่อเรียกว่า อ้น จึงทรงมีพระดำรัสเรียกเรือลำนั้นว่า เรือตาอ้น เรียกเร็วๆ จึงกลายเสียงเป็น เรือต้น

สำหรับงานดังกล่าวจะจัดด้วยกันทั้งหมด 7 พื้นที่ ได้แก่ 1. วัดพระปรางค์เหลือง ต.ท่าน้ำอ้อย ระหว่างวันที่ 11-12 ส.ค. 2. วัดเกาะหงส์ ต.ตะเคียนเลื่อน ระหว่างวันที่ 12 ส.ค. 3. วัดเก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 14-16 ส.ค. 4. วัดหัวดงใต้ อ.เก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 16 ส.ค. 5. หน้าเทศบาลตำบลบ้านแดน อ.บรรพตพิสัย ระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค. 6. วัดเขาดินใต้ อ.เก้าเลี้ยว ระหว่างวันที่ 22-28 ส.ค. 7. วัดเขื่อนแดง (วัดศรีสุวรรณ) ต.นครสวรรค์ตก ระหว่างวันที่ 29 ส.ค.นี้

ททท.จัดงาน 'ตามรอยเสด็จ…111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์' ประจำปี 2560 พื้นที่แต่ละอำเภอ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยเสด็จประพาสต้น 10 ส.ค. 2560 20:51 10 ส.ค. 2560 21:08 ไทยรัฐ