วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมเด็จพระสังฆราช' ทรงเร่ง พศจ.สำรวจวัดน้ำท่วม อนุมัติงบช่วยเหลือ

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงขอให้ พศจ.เร่งสำรวจช่วยวัดในพื้นที่น้ำท่วมเข้าพิจารณาอนุมัติงบช่วยเหลือ ด้าน มส.เห็นชอบนำเงินกองทุนวินาศภัยของคณะสงฆ์ร่วมช่วยด้วย

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) พุทธมณฑล จ.นครปฐม มีการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ภายหลังการประชุม นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แถลงผลการประชุมมส. ว่า ในระหว่างการประชุมมส. พระพรหมวชิรญาณ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรรมการมส. ในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณสงเคราะห์ ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือพระสงฆ์ และประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ตามที่มส.ได้มอบหมาย

จากนั้นภายหลังการประชุม มส. สมเด็จพระสังฆราช ได้ทรงหารือนอกรอบกับพระพรหมวชิรญาณ และพระวิสุทธิวงศาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการ มส. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ในฐานะประธานกองทุนวัดช่วยวัด ทั้งทรงสอบถามถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วม จากนั้นได้ทรงขอให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม เร่งสำรวจวัดที่ได้รับความเสียหาย เพื่อที่จะได้นำเข้าพิจารณาในการอนุมัติงบประมาณจากกองทุนวัดช่วยวัดเพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ มส.ยังอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนวินาศภัยของคณะสงฆ์ ไปให้ความช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมด้วย

ขณะเดียวกันในส่วนของคณะสงฆ์ภาค 10 มีรายงานว่า พระพรหมสิทธิ เจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กรรมการมส. ในฐานะเจ้าคณะภาค 10 ได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ศูนย์ผู้ประสบอุทกภัย คณะสงฆ์ภาค 10 ประกอบด้วย ศูนย์ จ.อุบลราชธานี 1 แสนบาท ศูนย์จ.นครพนม 1 แสนบาท ศูนย์จ.ศรีสะเกษ 1 แสนบาท ศูนย์จ.ยโสธร 5 หมื่นบาท ศูนย์จ.มุกดาหาร 5 หมื่นบาท และศูนย์ จ.อำนาจเจริญ 5 หมื่นบาท

"สมเด็จพระสังฆราช" ทรงขอให้ พศจ.เร่งสำรวจช่วยวัดในพื้นที่น้ำท่วมเข้าพิจารณาอนุมัติงบช่วยเหลือ ด้าน มส.เห็นชอบนำเงินกองทุนวินาศภัยของคณะสงฆ์ร่วมช่วยด้วย 10 ส.ค. 2560 18:12 10 ส.ค. 2560 18:50 ไทยรัฐ