วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐบาล เปิดให้เข้าชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 1-30 พ.ย.นี้

บิ๊กเจี๊ยบ เผย รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ พร้อมจัด นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. นี้ “ธนะศักดิ์” มั่นใจมีผู้ชมมากกว่า 3 ล้าน ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. เวลา 09.00 น. ที่กระทรวงวัฒนธรรม พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 2/2560 ว่า ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย ดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9

2. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

3. คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดแสดงมหรสพระหว่างการจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน

4. คณะอนุกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการ โดยแม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธาน 

5. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการในคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เป็นประธาน

รองนายกรัฐมนตรี กล่าวต่อว่า ที่ประชุม ได้กำหนดจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ วันที่ 1 - 30 พ.ย. 2560 รวม 30 วัน โดยมีการจัดแสดงมหรสพบนเวทีร่วมด้วย เพื่อให้บรรยากาศเหมือนงานพระราชพิธี พร้อมกันนี้ จะมีการอำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้าชมนิทรรศการจะใช้แนวทางการเดียวกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพที่พระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้จะเพิ่มชาวต่างชาติ ให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่ประชุมยังได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินงานในส่วนที่พร้อม รวมถึงให้ปรับเพิ่มกิจกรรมให้เหมาะสมและครอบคลุม

นอกจากนี้ ให้ตั้งชื่อนิทรรศการที่เข้าใจง่าย ลึกซึ้ง และสั่งการให้แต่ละหน่วยงานต่างๆ ที่ยังไม่พร้อม เร่งส่งคำของบประมาณภายใน 15 วัน โดยเน้นย้ำแนวทางใช้งบประมาณอย่างประหยัด เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งต่อไป เพื่อสรุปและเสนองบประมาณ ในวันที่ 13 ก.ย. นี้ ก่อนรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป  

        

“ผมให้แนวทางเวลาเข้าชม รอบแรกเวลา  07.00 น. รอบสุดท้ายเวลา 23.00 น. โดยอาจจะพิจารณารอบละ 500 คน โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้เข้าชม มีการเพิ่มแพทย์และพยาบาลภาคสนาม และได้ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปวัดก้าว วัดจุดที่น่าสนใจ และจุดถ่ายภาพ เพื่อคำนวณการใช้เวลาในการเข้าชมนิทรรศการ ซึ่งมั่นใจว่าจะมีผู้เข้าชมมากกว่า 3 ล้านคน โดยเดือน ก.ย.นี้จะเห็นแผนงานที่เรียบร้อย"

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า ในพระราชพิธี ยังได้เปิดให้ผู้สูงอายุ รวมถึงผู้พิการได้มีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศเช่นเดียวกับคนทั่วไป ซึ่งจะใช้ศาลาลูกขุน จำลองพระเมรุมาศ อาคารประกอบ และสัตว์หิมพานต์ให้ผู้พิการทางสายตาจับต้องได้ อีกทั้งยังมีอักษรเบรลล์ในจุดที่พิเศษ และสำคัญ ตลอดจนการจัดรถวีลแชร์รองรับ ทั้งนี้ จะใช้ระบบเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดเป็นหลักเพื่อลดเวลาการอธิบายของผู้นำชม และประชาชนยังเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น รวมทั้งจะจัดพิมพ์แผ่นพับนำชมเบื้องต้นไว้จำนวน 9 แสนแผ่น อีกทั้งจะจัดทำเป็นภาษาอังกฤษ และจีน และภาพถ่ายพระเมรุมาศเป็นที่ระลึก.

บิ๊กเจี๊ยบ เผย รัฐบาลเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ พร้อมจัด นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9 ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. นี้ “ธนะศักดิ์” มั่นใจมีผู้ชมมากกว่า 3 ล้าน ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ 10 ส.ค. 2560 17:08 10 ส.ค. 2560 18:33 ไทยรัฐ