วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร.ชูแนวคิด 'พี่ริเริ่ม น้องสานต่อ ทร.เข้มแข็ง' ในการประชุมผู้บริหาร60

"บิ๊กณะ" นำทัพเรือจัดการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ หน้าที่รับผิดชอบต่องานในอนาคต และปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวคิด 'พี่ริเริ่ม น้องสานต่อ ทร.เข้มแข็ง'...

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 ส.ค.60 ที่หอประชุมกองทัพเรือ พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ เพื่อแถลงผลงานของคณะกรรมการและคณะทำงานที่สำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้เชิญผู้บริหารของกองทัพเรือตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับสูง ประมาณ 700 นาย เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริหารกองทัพเรือที่จะมาทำหน้าที่รับผิดชอบ สานต่องานสำคัญของกองทัพเรือในอนาคต รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำไปปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมตามที่ตั้งไว้ในแนวความคิดที่ว่า "พี่ริเริ่ม น้องสานต่อ ทร.เข้มแข็ง" โดยมีคณะกรรมการและคณะทำงานที่สำคัญของ ทร. ร่วมแถลงผลงานในครั้งนี้ จำนวน 13 คณะ

ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพเรือไปสู่ภาพอนาคตที่คาดหวัง ประกอบด้วย การมีความจงรักภักดีสูงสุด (High Loyalty) การมีความเป็นเลิศในการปฏิบัติการทางทะเล (Maritime Excellence) การมีความเป็นทหารเรือมืออาชีพ (Professional Navy) และการเป็นองค์กรที่มีสวัสดิการดีเยี่ยม (Good Welfare) และมุ่งสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์กองทัพเรือที่กำหนดไว้ในการเป็น "หน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ" อีกทั้งยังสร้างคุณค่าให้สังคมเห็นว่า กองทัพเรือจะเป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ ดังคำขวัญที่ว่า "ราชนาวีเข้มแข็ง ราษฎร์ รัฐศรัทธา ราชอาณาจักรมั่นคง". "บิ๊กณะ" นำทัพเรือจัดการประชุมผู้บริหารกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อสร้างการรับรู้ หน้าที่รับผิดชอบต่องานในอนาคต และปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแนวคิด พี่ริเริ่ม น้องสานต่อ ทร.เข้มแข็ง... 10 ส.ค. 2560 16:01 10 ส.ค. 2560 16:31 ไทยรัฐ