วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มิติใหม่! "แอปพลิเคชันสี อาเซียน" หนุนนักออกแบบไทยลุยตลาด AEC

“มหิดล” รวมพลังพันธมิตรขับเคลื่อน “ไทย” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐานสี พร้อมเปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน” รวมถึงแอปพลิเคชัน เพิ่มศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ลุยตลาดอาเซียน

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนเปิดตัว “โครงการสร้างสรรค์สารานุกรม ตารางสีอาเซียน” ยิ่งใหญ่ สร้างมาตรฐานสี เพิ่มศักยภาพนักออกแบบและผู้ประกอบการทำตลาดอาเซียน โดยระดมนักวิชาการและนักธุรกิจชื่อดังจัดเสวนาให้ความรู้เรื่องสีแก่นักออกแบบกว่า 100 คน โดยเฉพาะ พร้อมกับเปิดแอปพลิเคชันบนมือถือต่อยอดคนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

​ทั้งนี้ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตประธานกรรมการบริหาร ศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และประธานในพิธี กล่าวว่า การดำเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก โดยมีการผลักดันให้ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ไปต่อยอดทั้งสินค้าและบริการ รวมถึงเรื่องอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลักดันให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งนับเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่จะช่วยสร้างศักยภาพและการเติบโตให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ โดยแนวคิดเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” เป็นแนวคิดสำคัญที่มีส่วนช่วยในด้านการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นรูปธรรม โดยยึดหลักแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์งานและทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ตลอดจนการสั่งสมความรู้ของสังคม ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบ ผู้ประกอบการ นำไปต่อยอดและพัฒนาการทำตลาดในอาเซียนได้ดียิ่งขึ้น

“โครงการนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มีมาตรฐานเดียวกันสำหรับการใช้สีในงานออกแบบ สร้างศักยภาพ ยกระดับ เพิ่มขีดความสามารถด้านการออกแบบ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และทำให้เกิดความเข้าใจในโลกทัศน์ของประชาคมอาเซียน สามารถถ่ายทอดความคิดและสื่อสารเข้าใจตรงกัน ที่สำคัญยังสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของประเทศไทยที่เป็นประเทศแรกที่มีความคิดจะใช้สีอาเซียนให้เกิดความสำคัญเชิงธุรกิจขึ้นมาเป็นรูปธรรม”

​ผศ.ดร.สุรพงษ์ เลิศสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้เพื่อให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีมาตรฐานเดียวกันสำหรับการใช้สีในงานออกแบบ โดยเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องสี พร้อมทั้งทดลองผลิตสินค้าตัวอย่างจากสีอาเซียนเป็นต้นแบบในการสร้างมูลค่าให้สินค้าต่างๆ ได้จริง สร้างความตระหนักและความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมในประเทศอาเซียนจากพื้นฐานของสีที่เหมือนและแตกต่างกันไป สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าที่มีความเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ความรู้กลุ่มเป้าหมายหลักคือนักออกแบบ โดยเฉพาะนักออกแบบรุ่นใหม่ที่มุ่งเจาะตลาดประเทศใหม่คือ กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม นำไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาต่อยอดเป็นสื่อโฆษณาสมัยใหม่ ซึ่งการออกแบบมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้สีเพื่อให้ผลงานมีแรงดึงดูด น่าสนใจยิ่งขึ้น

นอกจากการทำสารานุกรมตารางสีอาเซียนแล้ว โครงการฯ ยังได้สร้างแอปพลิเคชันสีอาเซียน เพื่อรองรับการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือด้วย ซึ่งจุดเด่นของแอปฯ นี้จะช่วยในการเลือกสีที่ถูกต้องตามความเหมาะสมและสวยงาม สามารถบ่งบอกสีของแต่ละประเทศได้ชัดเจน หากนักธุรกิจ นักออกแบบกราฟิกและผลิตภัณฑ์ นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจต้องการศึกษาหรือใช้ประโยชน์จากตารางสี สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันตารางสีอาเซียนเพื่อนำชุดสีที่จัดทำขึ้นไปใช้อย่างถูกต้อง เกิดประโยชน์ต่อผลงาน และส่งผลดีต่อนักออกแบบภายในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

อย่างไรก็ตาม การจัดงานในวันนี้มุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องของสีเป็นสำคัญ โดยจะช่วยให้นักออกแบบได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถเข้าใจลูกค้าได้อย่างแท้จริง ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อ “สีอาเซียน เข้าใจความต่าง สร้างโอกาส” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล คณะอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรังสิต และผู้บริหารจากภาคเอกชน ที่นำความรู้ ประสบการณ์การใช้สีมาต่อยอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จนประสบความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่ให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของสีโดยเฉพาะ รวมทั้งได้นำ “ผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม” จาก 10 ประเทศกลุ่มอาเซียนที่นำ “สี” มาพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จนได้รับความสำเร็จเป็นอย่างมากมาจัดแสดงในงานด้วย

“มหิดล” รวมพลังพันธมิตรขับเคลื่อน “ไทย” เป็นต้นแบบสร้างมาตรฐานสี พร้อมเปิดตัว “สารานุกรม ตารางสีอาเซียน” รวมถึงแอปพลิเคชัน เพิ่มศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ลุยตลาดอาเซียน 10 ส.ค. 2560 15:12 10 ส.ค. 2560 15:44 ไทยรัฐ