วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กโต้ง' นำทอ.เข้าพิธีปิดการฝึกผสม Elang Thainesia ร่วมกับ ทอ.อินโดฯ

ปฏิบัติการเหนือฟากฟ้า!! เสธ.ทอ.นำกองทัพอากาศไทยเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกปฏิบัติการทางอากาศผสมร่วมกับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ภายใต้รหัสการฝึก Elang Thainesia XVIII โดยมีกำลังพล 82 นาย พร้อมเครื่อง F-16 จำนวน 6 ลำ...

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 ที่ประเทศอินโดนีเซีย พล.อ.อ.สุรศักดิ์ ทุ่งทอง เสนาธิการทหารอากาศ เป็นประธานร่วมพิธีปิด การฝึกปฏิบัติการทางอากาศผสม Elang Thainesia XVIII ร่วมกับ พล.อ.ท. Hadiyan Sumintaatmadja รองเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย ณ ฐานทัพอากาศ Roesmin Nurjadin (โรสมิน นูร์จาดิน) เมือง Pekanbaru (เปอกันบารู) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

โดยกองทัพอากาศไทย ร่วมกับ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย จัดการฝึกผสมปฏิบัติการทางอากาศ ภายใต้รหัสการฝึก "Elang Thainesia XVIII" ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2560 ณ ฐานทัพอากาศ โรสมิน นูร์จาดิน โดยมี น.อ.สรรพชัย ศิลานิล เป็นผู้อำนวยการฝึกฯ ฝ่ายไทย และพลอากาศจัตวา Age Wiraksono ผู้บังคับการฐานทัพอากาศ Roesmin Nurjadin เป็นประธานร่วม ฝ่ายอินโดนีเซียสำหรับอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้ ฝ่ายกองทัพอากาศไทย ได้จัดเครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก หรือเครื่องบิน F-16 จากฝูงบิน 102 เข้าร่วมการฝึกจำนวน 6 เครื่อง และกำลังพล 82 คน ในขณะที่ กองทัพอากาศอินโดนีเซีย จัดเครื่องบิน F-16 จากฝูงบินที่ 16 เข้าร่วมการฝึกจำนวน 5 เครื่อง และเครื่องบิน Hawk 109/209 จากฝูงบินที่ 12 เข้าร่วมการฝึกจำนวน 4 เครื่อง โดยการฝึกประกอบด้วย การฝึกบินทำความคุ้นเคย การฝึกบินรบกับเครื่องบินต่างแบบ และการบินประกอบกำลังขนาดใหญ่ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติการทางอากาศร่วมกัน ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู้ในการวางแผน และการสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศผสม นอกจากนั้นการฝึกร่วมการปฏิบัติการทางอากาศผสมในครั้งนี้ ยังส่งผลดีต่อการกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างกองทัพอากาศ และกองทัพอากาศอินโดนีเซียอีกด้วย.ปฏิบัติการเหนือฟากฟ้า!! เสธ.ทอ.นำกองทัพอากาศไทยเข้าร่วมพิธีปิดการฝึกปฏิบัติการทางอากาศ ผสมร่วมกับกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ภายใต้รหัสการฝึก Elang Thainesia XVIII โดยมีมีกำลังพล 82 นาย พร้อมเครื่อง F-16 จำนวน 6 ลำ... 10 ส.ค. 2560 15:00 10 ส.ค. 2560 15:23 ไทยรัฐ