วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผวจ.กาฬสินธุ์ สั่งเฝ้าระวัง 5 อำเภอ หลังเขื่อนลำปาวเพิ่มการระบายน้ำ

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่ง 5 อำเภอเฝ้าระวังหลังเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำทำให้น้ำท่วมสูงขึ้น หลังมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลำปาว 30 ลบ.ม.ต่อวันออกไปอีกถึง 11 ส.ค.แจ้งเตือนการเฝ้าติดตามระวังน้ำ 24 ชั่วโมง ห้ามเด็กลงเล่นน้ำเด็ดขาด...

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.2560 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า สำหรับปริมาณของน้ำในเขื่อนลำปาว ซึ่งมีความจุ 1,980 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้มีน้ำในเขื่อนสูงถึง 1,745 ล้านลูกบาศก์เมตร จากข้อมูลการคาดการณ์ของชลประทานบอกว่า ในเดือนสิงหาคมนี้ จะมีน้ำไหลเข้าเขื่อน 800 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาวจึงมีเหตุผลความจำเป็นที่ต้องพร่องน้ำจากเขื่อน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ ได้เตรียมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำในครั้งนี้ไว้แล้ว โดยคำนึงถึงปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรเป็นหลัก

ล่าสุด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้รายงานระดับด้านท้ายเขื่อนเมื่อเวลา 7.00 น. เมื่อเทียบกับเวลา 18.00 น. พื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์, อ.ยางตลาด, อ.กมลาไสย, ฆ้องชัย และ อ.ร่องคำ ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งได้ประกาศเตือนให้พี่น้องประชาชนว่าตั้งแต่วันนี้ผลจากที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ได้ระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็น 30 ล้านลูกบาศก์ต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 สิงหาคมนี้ เพื่อเตรียมรองรับน้ำที่เข้ามาในหน้าฝนนี้ จะทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น ดังนั้นในระยะนี้ ขอให้ระมัดระวังเรื่องการสัญจรทางน้ำ และเตือนบุตรหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำไว้ด้วย

สำหรับภาพรวมผลกระทบจากทางเขื่อนลำปาวปล่อยน้ำได้รับความเสียหาย 5 อำเภอ 11 ตำบล 24 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 2196 ครัวเรือน มีการอพยพออกมาอยู่บนที่สูงจำนวน 106 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 127,833 ไร่

ในส่วนของแม่น้ำชี ขณะนี้ ได้มีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 8 เครื่อง จะทำให้อัตราการไหลของน้ำเร็วยิ่งขึ้น สำหรับปริมาณน้ำ ณ จุดเฝ้าระวังของทั้ง 5 อำเภอ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มระดับการระบายน้ำของเขื่อนลำปาว ทำให้ทุกจุดมีระดับน้ำทรงตัวหรือเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ดังนี้ 


1. อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ระดับน้ำตำบลลำพานสูงขึ้น 2 เซนติเมตร, ตำบลห้วยโพธิ์ ระดับน้ำทรงตัว, ตำบลหลุบ ระดับน้ำสูงขึ้น 1 เซนติเมตร ยังต้องเฝ้าระวังพนังกั้นลำน้ำพานอย่างใกล้ชิดต่อไป 


2. อำเภอยางตลาด ระดับน้ำของตำบลดอนสมบูรณ์, ตำบลขมิ้น, ตำบลนาดี และตำบลอุ่มเม่า มีระดับทรงตัวถึงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังต้องเฝ้าระวังการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำอย่างใกล้ชิด


3. อำเภอฆ้องชัย ระดับน้ำบริเวณหมู่ที่ 1, 2, 4, 7, 9 ตำบลโนนศิลาเลิง ลดลง 2 เซนติเมตร จากเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 


4. อำเภอกมลาไสย ระดับของน้ำลำปาว บริเวณ บ้านฟากปาว ลดลง 2 เซนติเมตร ระดับน้ำแม่น้ำชียังทรงตัว ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน


5. อำเภอร่องคำ ระดับน้ำของลำปาว บริเวณที่บรรจบกับแม่น้ำชี บ้านด่านใต้ ตำบลเหล่าอ้อย ระดับน้ำทรงตัว บริเวณสะพานข้ามลำปาวบ้านเหล่าอ้อย ระดับน้ำลดลง 2 เซนติเมตร ระดับน้ำของหนองเลิงเปือย ลดลง 3 เซนติเมตร แต่ยังคงท่วมผิวการจราจรแต่ยังสามารถใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้ 


โดยสรุปในภาพรวมของวันนี้ ระดับน้ำในลำปาวสายหลักและลำน้ำสายรองรวมทั้งน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่การเกษตรยังอยู่ในระดับสูงขั้นวิกฤติ ซึ่งจะต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และตั้งแต่วันนี้ (10 สิงหาคม 2560) เป็นต้นไป ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนลำปาว ดังนั้น จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงยังคงย้ำเตือนในการห้ามใช้เส้นทางน้ำในการสัญจรไปมาและผู้ปกครองก็จะต้องเข้มงวดกวดขัน และห้ามปรามบุตรหลานไม่ให้ลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด.

ผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ สั่ง 5 อำเภอเฝ้าระวังหลังเขื่อนเพิ่มการระบายน้ำทำให้น้ำท่วมสูงขึ้น หลังมีการปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลำปาว 30 ลบ.ม.ต่อวันออกไปอีกถึง 11 ส.ค.แจ้งเตือนการเฝ้าติดตามระวังน้ำ 24 ชั่วโมง ห้ามเด็กลงเล่นน้ำเด็ดขาด... 10 ส.ค. 2560 14:52 10 ส.ค. 2560 15:11 ไทยรัฐ