วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลือยุบวารสาร!? ม.กรุงเทพ ปัด แค่รวมกับบรอดแคสต์ ย้ำเป็นศาสตร์การทำข่าว

ม.กรุงเทพ ประกาศชัด ยังไม่ยุบสาขาวารสารศาสตร์ หลังมีข่าวลือกระฉ่อนเน็ต แต่รวมกับบรอดแคสต์ติ้ง เสริมความแกร่งให้นักศึกษา ย้ำ วารสาร คือศาสตร์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ

วันที่ 10 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณี ที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปว่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์นั้น ล่าสุด ดร.พีรชัย เกิดสินธุ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องจากทางคณะไม่ได้ยุติการเรียนการสอนภาควิชาวารสารศาสตร์แต่อย่างใด แต่ได้ควบรวมภาควิชาวารสารศาสตร์เข้ากับภาควิชาบรอดแคสต์ติ้ง พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อภาควิชาเป็น “บรอดแคสต์ติ้งและวารสารศาสตร์ดิจิทัล” เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลกที่รูปแบบการนำเสนอข่าวเปลี่ยนไป พร้อมเสริมความรอบรู้ในการทำงานที่เหมาะสำหรับยุคสมัยปัจจุบันให้แก่นักศึกษา ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาควิชาอีกด้วย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการ “คิดอย่างสร้างสรรค์” และเป็นหนึ่งในผู้นำทางการศึกษามาโดยตลอด ได้เล็งเห็นว่า ด้วยรูปแบบเนื้อหาและแพลตฟอร์มการนำเสนอข่าวสารในปัจจุบัน สืบเนื่องไปถึงอนาคต มีความหลากหลายขึ้น ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล นักศึกษาจึงสมควรได้เรียนรู้การนำเสนอข่าวสารในลักษณะต่างๆ มากขึ้น โดยไม่ยึดติดเพียงแพลตฟอร์มหรือรูปแบบเนื้อหาอย่างใดอย่างหนึ่ง

ทางคณะจึงมองเห็นว่า การควบรวมภาควิชาบรอดแคสต์ติ้งกับวารสารศาสตร์เข้าด้วยกันนั้น จะทำให้เกิดการปรับโครงสร้างในเชิงบริหาร ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นในการผสมผสานความรู้ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนพันธมิตรซึ่งเป็นบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานภายนอกระหว่างสาขาวิชาได้อย่างราบรื่นมากกว่าเดิม เนื่องจากศาสตร์ทั้งสองแขนงนั้นมีความเกื้อกูลกันอยู่แล้ว นักศึกษาจึงจะมีโอกาสเรียนรู้และฝึกฝนตนเองรอบด้านมากขึ้น ไม่จำกัดแค่ด้านในด้านหนึ่ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการผลิตเนื้อหา (Content Base) มากกว่าการผลิตเพื่อป้อนแพลตฟอร์ม (Platform Base) เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถผลิตเนื้อหาที่เหมาะสมกับทุกแพลตฟอร์ม อันนับว่าตอบโจทย์ตลาดงานในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้มีจุดประสงค์หลักคือ นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการปรับเปลี่ยนครั้งนี้

ดร.พีรชัย ยังได้เน้นย้ำว่า “วารสารศาสตร์” คือศาสตร์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ ที่มีวิวัฒนาการเรื่อยมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย วารสารศาสตร์ก็ยังคงเป็นวิชาที่จำเป็นต่อโลกสื่อสารมวลชน การได้เรียนสาขานี้จึงไม่เพียงแค่บ่มเพาะนักศึกษาให้เป็น “นักสื่อสารมวลชน” ผู้มีคุณภาพ หากยังมีคุณธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กันไปด้วย และยิ่งเมื่อนักสื่อสารมวลชนในยุคดิจิทัลมีความรู้ด้านบรอดแคสต์ติ้งหรือช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารมากขึ้นด้วยนั้น ก็ยิ่งทำให้เป็นนักสื่อสารมวลชนที่ตลาดงานต้องการ สมกับคำว่า “วารสารศาสตร์ดิจิทัล” ดังนั้นทางคณะจึงไม่มีแนวคิดที่จะยกเลิกการเรียนการสอนสาขานี้อย่างแน่นอน

ท้ายที่สุด ดร.พีรชัย ได้แสดงจุดยืนของคณะว่า “นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมดันสาขาวารสารศาสตร์เข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมพลังกับบรอดแคสต์ติ้ง เสริมความแกร่งให้นักศึกษาขานรับเทรนด์โลก” อันถือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้แก่วงการศึกษา ขานรับหนึ่งในอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “คิดอย่างสร้างสรรค์” อย่างแท้จริง

ม.กรุงเทพประกาศชัด ยังไม่ยุบสาขาวารสารศาสตร์ หลังมีข่าวลือกระฉ่อนเน็ต แต่รวมกับบรอดแคสต์ติ้ง เสริมความแกร่งให้นักศึกษา ย้ำ วารสาร คือศาสตร์การนำเสนอข่าวผ่านสื่อต่างๆ ... 10 ส.ค. 2560 14:10 10 ส.ค. 2560 14:36 ไทยรัฐ