วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ม.เกษตรฯ ค้นพบเชื้อรา กำจัด 'สวะ' แห่งหนองน้ำ

เชื้อรากำจัดผักตบชวา.- ผักตบชวาติดเชื้อโรคใบไหม้.

ผักตบชวา วัชพืชกีดขวางทางน้ำจากต่างแดน ยังคงเป็นปัญหาที่ยากจะกำจัดอยู่เช่นเคย ...แต่วันนี้อาจจะมีทางเลือกใหม่ในการกำจัด เมื่อนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้ค้นพบเชื้อราที่ทำลายผักตบชวาได้ โดยไม่สร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อมรอบข้าง

“จากการสังเกตเห็นผักตบบางกอ มีลักษณะเป็นโรคใบไหม้ ซึ่งเป็นอาการปกติของพืชที่ถูกเชื้อราทำลาย และต่อมาไม่นานผักตบกอนั้นตายไปทั้งกอ เลยเกิดแนวคิดที่จะนำเชื้อราดังกล่าวมาศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ จึงได้ทำโครงการเก็บตัวอย่างใบผักตบที่แสดงอาการของโรคใบไหม้ลักษณะขอบใบเหมือนลายน้ำไหลมาศึกษาดูว่าเชื้อราที่ทำลายผักตบชวาได้ เป็นเชื้อราประเภทไหน และเชื้อราจากพื้นที่ใดมีฤทธิ์ทำลายได้ดีที่สุด”

ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม หัวหน้าศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน เล่าถึงที่มาของการศึกษาวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)...จากการเก็บตัวอย่างเชื้อราจากใบผักตบชวา ใน 19 จังหวัดทั่วไทย ยกเว้นภาคใต้ พบว่าเชื้อราที่ก่อให้โรคใบไหม้ในผักตบ เป็นเชื้อรากลุ่ม Mycoherbicide rorium และสายพันธุ์ที่มีฤทธิ์ทำลายผักตบได้ดีที่สุด เป็นสายพันธุ์จากจังหวัดเชียงใหม่

เมื่อนำมาเพาะเลี้ยง ขยายเชื้อนำมาทำเป็นสารละลาย และนำไปทดลองสเปรย์ฉีดพ่นในกลุ่มผักใบ ผักตบ กะหล่ำปลี ข้าว ผักกระเฉด ผักบุ้ง และผักน้ำอื่นๆ ปรากฏผลเชื้อราตัวนี้ทำลายเฉพาะผักตบชวาเท่านั้น

ผักชนิดอื่นไม่ได้รับผลกระทบใดๆทั้งสิ้น... ทั้งไม่เกิดอาการใบไหม้

ส่วนผักตบชวา เมื่อถูกฉีดพ่นด้วยเชื้อราตัวนี้...ภายใน 1 วัน ใบผักตบจะเริ่มเหี่ยวเฉาคล้ายโดยความร้อน...เมื่อผ่านใบ 7-14 วัน ก้านผักตบจะเริ่มเหี่ยวคล้ำเป็นสีน้ำตาล...เข้าสู่วันที่ 21-28 วัน กอผักตบชวาเหี่ยวแห้ง เริ่มเปื่อยยุ่ย และจมลงใต้น้ำ

“ที่เกรงกันว่า ผักตบที่ถูกเชื้อราตัวนี้ทำลายจนจมไปใต้น้ำ จะสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ และปลา ปู หอย กุ้ง หรือไม่เราได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลนำผักตบที่ตายจากเชื้อราไปแช่ไว้ในตู้เลี้ยงสัตว์น้ำ และนำเชื้อราไปผสมอาหารให้หนูทดลองกิน ตั้งแต่ 7-30 วัน ปรากฏว่าสัตว์น้ำและหนูทดลองไม่ได้แสดงอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้น”

หลังจากทดสอบในห้องแล็บได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ดร.จินตนา จึงนำเชื้อราไปทดสอบประสิทธิภาพในการกำจัดผักตบชวาภาคสนาม ในพื้นที่ อบต.หนองดินแดง จ.นครปฐม และ อบจ.สุพรรณบุรี ให้ผลเหมือนที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการทุกประการ

แต่กระนั้นเชื้อรานี้จะใช้งานได้จริง ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกๆด้าน คงต้องดูกันยาวๆ เพราะทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้...ไม่มีอะไรดีไปหมดทุกอย่าง โดยไม่มีข้อเสีย.


เพ็ญพิชญา เตียว

ผักตบชวา วัชพืชกีดขวางทางน้ำจากต่างแดน ยังคงเป็นปัญหาที่ยากจะกำจัดอยู่เช่นเคย ...แต่วันนี้อาจจะมีทางเลือกใหม่ในการกำจัด เมื่อนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้ค้นพบเชื้อราที่ทำลายผักตบชวาได้ โดยไม่สร้างปัญหา 10 ส.ค. 2560 14:07 10 ส.ค. 2560 14:09 ไทยรัฐ