วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กป้อม' ถกแก้ค้ามนุษย์ สั่งเน้นรูปธรรม คาดโทษเจ้าหน้าที่เอี่ยว

พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม

โฆษก กห.เผย "บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะถกค้ามนุษย์ สั่งมุ่งเน้นให้เป็นรูปธรรม รายงานผลทุก 3 เดือน ขีดเส้นเสร็จภายใน ธ.ค.60 คาดโทษ จนท.ยุ่งเกี่ยว

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดย พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า รัฐบาลปัจจุบันให้ความสำคัญกับการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยนายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคม และให้ทุกส่วนราชการเร่งดำเนินงานให้มีผลเป็นรูปธรรม และให้รายงานผลทุก 3 เดือน

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบและติดตามความคืบหน้าของทุกส่วนราชการ ต่อการแก้ปัญหาการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และเห็นชอบแผนปฏิบัติการที่จัดทำขึ้นตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา จากรายงานการค้ามนุษย์ TIP Report ปี 60 และให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติอย่างเข้มงวด จริงจัง และดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรม ภายใน ธ.ค.60

พล.ต.คงชีพ กล่าวต่อว่า พล.อ.ประวิตร ขอให้ทุกหน่วย เร่งรัดดำเนินการอย่างจริงจังทุกด้านให้เป็นรูปธรรม โดยเฉพาะผลการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกรายที่เกี่ยวข้อง ความคืบหน้าคดีสำคัญและคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ปัญหาการทุจริต การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในการคัดแยกผู้เสียหายและการคุ้มครองพยาน รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้พัฒนาความร่วมมือในรูปแบบประชารัฐต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยให้มีการทำงานกับภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชนมากขึ้น และให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เชิญ นางวีรวรรณ มอร์สบี ที่ได้รับรางวัล TIP Report Hero ปี 60 จากกระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาในคณะทำงานปราบปรามอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดต่อเด็กและเยาวชนพร้อมย้ำในตอนท้ายว่า ทุกส่วนราชการจำเป็นต้องทำงานหนักร่วมกันอย่างต่อเนื่องและจริงจังต่อไป รวมทั้งจำเป็นต้องสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชนให้มากขึ้น ขณะเดียวกันต้องไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับวงจรการค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด ขอให้ร่วมกันทำหน้าที่ให้ดีที่สุด โดยยึดหลักมนุษยธรรมและคำนึงถึงศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ คือ การแก้ปัญหาสู่ความยั่งยืนให้ได้

โฆษก กห.เผย "บิ๊กป้อม" นั่งหัวโต๊ะถกค้ามนุษย์ สั่งมุ่งเน้นให้เป็นรูปธรรม รายงานผลทุก 3 เดือน ขีดเส้นเสร็จภายใน ธ.ค.60 คาดโทษ จนท.เอี่ยว 10 ส.ค. 2560 13:36 ไทยรัฐ