วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดีอีเปิดตัว ‘ศูนย์ดิจิทัลชุมชน’ 300 แห่ง ต่อยอดไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงดีอี เปิดตัวศูนย์ดิจิทัลชุมชน 300 แห่ง เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน หวังกระตุ้นท้องถิ่นเป็น "หุ้นส่วนการพัฒนา" หนุนเต็มสูบไทยแลนด์ 4.0

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 60 นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี เป็นประธานงานแถลงข่าวเปิดตัวการพัฒนาต้นแบบหมู่บ้าน/ชุมชนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Village E-Commerce) โดยคัดเลือกศูนย์ดิจิทัลชุมชน จำนวน 300 แห่ง จากทั้งหมดที่สมัครเข้ามา ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะ และสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชนด้วย เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยให้กระจายลงสู่ชุมชน โดยการวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งระบบให้ขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ผ่านการค้าด้วยระบบออนไลน์ จากปัญหาของผู้ประกอบการในระดับชุมชนที่มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ แต่ขาดโอกาสในการขายให้กับลูกค้านอกพื้นที่ชุมชน จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีระบบอินเทอร์เน็ตที่มีทุกชุมชน ตามโครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ มาช่วยลดปัญหาการเข้าถึงตลาด รวมทั้งเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาทักษะ และความสามารถของผู้ประกอบการชุมชนเพื่อทำตลาดออนไลน์

โดยโครงการมีเป้าหมายในการยกระดับศูนย์ดิจิทัลชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์บ่มเพาะ และสนับสนุนการทำการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน จำนวน 300 แห่ง สร้างผู้ประกอบการชุมชนต้นแบบชุมชนละ 2 ราย รวมเป็น 600 ราย และไปถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการรายอื่นในชุมชนอีกรายละ 10 ราย รวมทั้งให้มีร้านค้าออนไลน์ เพื่อขึ้นจากโครงการนี้ 4,500 ร้านค้า อีกทั้งการผลักดันให้เกิดมูลค่าการซื้อสินค้าถึง 200 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้ผลในต้นปีหน้า.

กระทรวงดีอี เปิดตัวศูนย์ดิจิทัลชุมชน 300 แห่ง เพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนการค้าออนไลน์สำหรับชุมชน หวังกระตุ้นท้องถิ่นเป็น "หุ้นส่วนการพัฒนา" หนุนเต็มสูบไทยแลนด์ 4.0 10 ส.ค. 2560 13:05 ไทยรัฐ