วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สมชัย' เห็นต่าง 5 ข้อ ปม ก.ม.ลูก ส.ส.ชี้สร้างปัญหา แก้ซื้อเสียงไม่ได้

"สมชัย" โพสต์เฟซบุ๊ก ยก 5 ประเด็น เห็นต่าง กรธ. ปม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ชี้ "สร้างปัญหา-ประชาชนสับสน-กกต.ยุ่งยาก-แก้ซื้อเสียงไม่ได้"

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กกต.ด้านบริหารกลาง โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความเห็นถึงร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ว่า ประเด็นที่เห็นต่างจาก กรธ.ที่ได้เปลี่ยนวิธีการเลือกตั้ง ส.ส. 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1. การใช้หมายเลขผู้สมัครพรรคแตกต่างกันไปในแต่ละเขต ประชาชนจะสับสน พรรคการเมืองหาเสียงลำบาก กกต.มีความยุ่งยากในการจับสลากรายเขต การจัดพิมพ์บัตรรายเขต การรวมคะแนนและรายงานผล และไม่สามารถแก้ปัญหาการซื้อเสียงได้ 2. การเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนจาก 800 คน เป็น 1,000 คน ต่อหน่วยเลือกตั้ง แม้จำนวนหน่วยจะลดลง แต่ประชาชนจะไม่ได้รับความสะดวก ต้องเดินทางไปยังหน่วยใหม่ที่ไกลจากบ้านมากขึ้น จำนวนคนที่ใช้สิทธิมากอาจทำให้เกิดการแออัดในการใช้สิทธิ 3. การกำหนดว่า ไม่ควรใช้เขตหมู่บ้านเป็นข้อจำกัดต่อการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เนื่องจากอาจจะมีการแบ่งครึ่งหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบของผู้สมัคร จะเป็นการยิ่งสร้างความสับสนแก่ประชาชนในหมู่บ้านว่า ตนอยู่ในเขตเลือกตั้งใด

นายสมชัย ระบุต่อว่า 4. การเปิดโอกาสให้มีการใช้เครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายจะต้องถูกกว่าการเลือกตั้งแบบเดิม เนื่องจากเป็นไปไม่ได้ที่ใช้เครื่องจะถูกกว่าการใช้บัตรในการเลือกตั้งคราวเดียว จะต้องพิจารณาถึงการเปรียบเทียบในระยะยาว และพิจารณาถึงประโยชน์ในเรื่องอื่น เช่น ความรวดเร็ว ความถูกต้อง จำนวนบัตรเสียเป็นศูนย์ ไม่ใช่มองในเรื่องต้นทุนอย่างเดียว 5. การปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าหน่วย โดยไม่ให้ใส่หมายเลขประจำตัว 13 หลัก เพื่อป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากจะเป็นการเปิดช่องทางให้ทุจริตการเลือกตั้ง โดยสร้างบ้านเลขที่ปลอมและใส่ชื่อผู้มีสิทธิปลอมโดยไม่ต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชน ดังนั้นจึงควรมีการใส่หมายเลขประจำตัวแต่อาจปิดบางหลัก โดยใช้สัญลักษณ์ xxxx เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ แต่อย่างไรก็ยังสามารถตรวจสอบในภายหลังได้

"สมชัย" โพสต์เฟซบุ๊ก ยก 5 ประเด็น เห็นต่าง กรธ. ปม พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ชี้ "สร้างปัญหา-ประชาชนสับสน-กกต.ยุ่งยาก-แก้ซื้อเสียงไม่ได้" 10 ส.ค. 2560 12:10 ไทยรัฐ