วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.จัดทำสื่อส่งเสริมจริยธรรม สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม ขรก.ในสังกัด

รองปลัดฯ มท.หารือเครือข่าย เตรียมจัดทำสื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและแบบอย่างที่ดี แก่บุคลากรในสังกัด

เมื่อวันที่ 10 ส.ค.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุม 3 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการจัดทำภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสื่อภาพยนตร์สำหรับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาแนวความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานราชการและการดำรงชีวิตประจำวัน พร้อมเป็นแบบอย่างข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม และมีความสุขในการดำเนินชีวิต ทั้งนี้ในที่ประชุมมี นางวจี อรรถไกวัลวที ผู้ช่วยผู้กำกับและแอ็กติ้งโคช อาจารย์วรศักดิ์ ขันทอง ผู้ควบคุมการผลิตสื่อ และนางสาวเพียรใจ โรจนสินวิไล กรรมการบริหารห้างทวีกิจคอมเพล็กซ์ ประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น ให้เกียรติเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะสำหรับการจัดทำสื่อดังกล่าว

โดย นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในนามของกระทรวงมหาดไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและขอบคุณประธานชมรมสระบุรีร่มเย็น และทีมงานผลิตสื่อ "การเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต" เป็นอย่างสูง ที่ได้ให้เกียรติมาร่วมให้คำปรึกษา และแนะนำในการจัดทำสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งการประชุมสืบเนื่องจากการเข้าร่วมศึกษาดูงานของโครงการนิทรรศการการเรียนรู้สู่คุณธรรมนำชีวิต ที่จังหวัดสระบุรีที่ผ่านมา ได้จุดประกายและเห็นผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการดังกล่าว คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาแนวความคิดทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งต้องเริ่มต้นจากกระบวนการทางความคิดด้านคุณธรรมจริยธรรม และการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการรับรู้ มีจิตสำนึกที่ดีในการบริการ เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณภาพ และพร้อมเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อนร่วมงาน ข้าราชการ ตลอดจนพี่น้องประชาชนและเยาวชนต่อไป

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดทำสื่อภาพยนตร์ส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการในครั้งนี้ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยจะเน้นกิจกรรมหรือเนื้อหาที่เป็นแรงบวกในการเสริมสร้างชีวิตการทำงาน การปฏิบัติตนของข้าราชการ และเป็นสื่อที่จะช่วยให้ทุกคนที่รับชมได้ตระหนักและเกิดแรงบันดาลใจที่จะละเว้นการทำชั่ว หมั่นทำความดี และยึดปฏิบัติตามหลักธรรม "หิริ-โอตตัปปะ" 

นายสุทธิพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ในแต่ละปีหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จะมีบุคลากรบรรจุเข้ามาใหม่ และการจัดทำสื่อภาพยนตร์ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นสื่อในการเสริมสร้าง และแนะนำแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีของข้าราชการรุ่นต่อๆไป เพื่อให้ได้ซึมซับความรู้ด้านจริยธรรมและข้อแนะนำต่างๆ จากสื่อดังกล่าวซึ่งการจัดทำสื่อในครั้งนี้ นอกจากเป็นการสร้างสื่อเทคโนโลยีสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่ข้าราชการไทยจะได้มีต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี เพื่อตอกย้ำให้ตระหนักถึงผลจากการกระทำของข้าราชการที่มีทั้งดีและไม่ดี เพื่อเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้กับข้าราชการที่ดียังคงยืนหยัดในสิ่งที่ดี มุ่งมั่นทำความดีต่อไป ขณะเดียวกันก็จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการใหม่ๆ ได้ยึดปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินชีวิต ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างจริงจังและยั่งยืน

รองปลัดฯ มท.หารือเครือข่าย เตรียมจัดทำสื่อส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและแบบอย่างที่ดี แก่บุคลากรในสังกัด 10 ส.ค. 2560 11:22 ไทยรัฐ