วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงกับผู้สื่อข่าวภายหลังจากได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจาก อุทกภัย

ทั้งภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ รับสั่งให้ช่วยเหลือตามมาตรการต่างๆอย่างรวดเร็ว ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ ได้นำความเข้าหารือกับ คณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ในการที่จะแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป เช่น จะใช้พื้นที่ประสบปัญหาเป็นพื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่เก็บน้ำแล้วแต่ความเหมาะสม

เรื่องที่ 2 คือรับสั่งขอให้ ทำให้ประเทศชาติและประชาชนมีความสุข ทรงย้ำถึงการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง จัดระเบียบ สร้างวินัยและอุดมการณ์ เรื่องที่ 3 ให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทย เรื่องที่ 4 รับสั่งถึง ภัยคุกคามประเภทต่างๆ ทั้งในรูปแบบเก่าและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ที่ต้องเตรียมมาตรการรองรับให้เป็นสากล ไม่เช่นนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอื่นก็จะมามีอิทธิพลต่อประเทศไทย

เรื่องที่ 5 รับสั่ง ดูแลระบบการศึกษา ซึ่งปัจจุบันมีการปฏิรูปกันพอสมควร เพื่อเร่งกระบวนการเรียนรู้ให้คนไทยมีความรู้อย่างจริงจัง มีหลักคิดที่ถูกต้องจะได้ลดความขัดแย้ง

เรื่องที่ 6 รับสั่ง ให้ช่วยกันส่งเสริมงานจิตอาสา ซึ่งได้น้อมนำกระแสรับสั่งให้ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งอาสาสมัครขึ้นมาดูแลในพื้นที่ ดูแลความมั่นคงและกิจการต่างๆ

เรื่องที่ 7 รับสั่งให้ดูแลประชาชนให้ความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม ทุกอย่างขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของ กฎหมายทุกประการ ให้มีหลักฐานชัดเจน ให้ประชาชนมีความ เชื่อมั่นและไว้วางใจในกระบวนการยุติธรรมให้ได้

เรื่องที่ 8 ข้าราชการทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะเป็นข้าราชการฝ่ายใด ขอให้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างเป็นแม่แบบให้กับประชาชน ให้เกิดความเคารพศรัทธา และเชื่อมั่นในการทำงาน จะได้เกิดความร่วมมือลดผลกระทบระหว่างกันในการบังคับใช้กฎหมาย

ข้อสุดท้าย ทรงเสียพระทัยในการสูญเสีย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และคนไทยทั้งประเทศมีความรู้เช่นเดียวกัน รับสั่งขอให้ช่วยกันสร้างความเข้าใจ ขยายสิ่งที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำไว้อย่างมากมายให้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป

ด้วยพระราโชบายของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น เป็นแสงสว่างในการนำพาประเทศพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ถึงเวลาที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต้องหันหน้าเข้าหากัน สนองพระราชกระแสรับสั่ง ช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้พัฒนาถาวรตลอดไป.

หมัดเหล็ก
mudlek@thairath.co.th

10 ส.ค. 2560 10:28 10 ส.ค. 2560 13:45 ไทยรัฐ