วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษณา “พลังงานที่สมดุล” กฟผ. คว้ารางวัลงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย”

กฟผ.คว้าโล่ยกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” จัดโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พร้อมมอบโล่ยกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และภาคีเครือข่ายโดยมี นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ เป็นผู้แทน กฟผ. รับโล่รางวัลด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จากภาพยนตร์โฆษณา “พลังงานที่สมดุล” ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ยังได้รับมอบโล่เกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอผลงานสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ทั้งนี้ ภาพยนตร์โฆษณา “พลังงานที่สมดุล” ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 26 ผลงานที่ได้รับโล่ยกย่องสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากผลงานที่ได้รับการเสนอเข้าพิจารณากว่า 300 ผลงาน ที่มีความโดดเด่นและส่งเสริมสังคมไทย มีความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสังคม และมีเนื้อหาและเทคนิคการเล่าเรื่องที่ดี

นายศานิต นิยมาคม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การกล่าวเพิ่มเติมว่า รางวัลนี้ถือเป็นผลงานความภูมิใจ ของ กฟผ. ในการผลิตสื่อโฆษณา ให้เป็นสื่อดีมีคุณภาพ ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อสังคม

โฆษณาพลังงานที่สมดุล : 

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน “รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย” จัดโดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ... 10 ส.ค. 2560 10:06 10 ส.ค. 2560 10:36 ไทยรัฐ