วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รอง ผอ.​เทคนิค เกษียณ (2)

โดย ซี.12

ชุด​ที่​สอง​ของ​บรรดา​รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​ที่​ถึง​คราว​เกษียณ​และ​ควร​บันทึก​ไว้​เป็น​เกียรติ​ใน​การ​ที่​มี​ส่วน​ร่วม​ใน​โครงการ​อาชีวะ​สร้าง​ชาติ​ที่​น่า​นิยม​ยกย่อง​ ดังนี้

91.นางสาว​วัฒนา ตั้ง​พินิจ​กุล รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​สมุทรปราการ 92.นาย​ปราโมทย์ กลิ่น​ศรีสุข รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​สระบุรี 93.นาย​สุนทร คลัง​เงิน รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​สิงห์บุรี 94.นายพิภพ แก้ว​ไทร​หง​วน รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​สุพรรณบุรี 95.นาย​สั่ง​พล นิตย์​น​รา รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​สุราษฎร์ธานี 96.นายสุนทร ศรี​เดช รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​สุวรรณภูมิ 97.นาย​พง​ศ์​วิวัฒน์ ฮง​ทอง รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​อุตรดิตถ์ 98.นาย​ทรงศักดิ์ จิตร​ไพศาล รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​อุตรดิตถ์ 99.นาย​ทินกร ศรี​พุทธ​โชติ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​เทคนิค​อุตรดิตถ์ 100.นาย​พ​ยุ​ทน์ นิยม รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​ประมง​ติณสูลานนท์

101.นาย​สุ​เทพ สังวาล​ย์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​ประมง​ติณสูลานนท์ 102.นาง​จิ​รา​ภรณ์ แก้ว​เจือ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​ศิลป​หัตถกรรม​นครศรีธรรมราช 103.นาย​อภิ​นันท์ เจียว​ก๊ก รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​กระบี่ 104.นาย​ปิยะ สินค้า​เจริญ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​กาญจนบุรี 105.นาง​ยุวดี ยาง​สวย รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​กาญจนบุรี 106.นาย​สัมฤทธิ์ ดุล​ยะลา รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​กาฬสินธุ์ 107.นาย​บุญ​ชัย งาม​ระยับ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​จันทบุรี 108.นาย​ชิน​เวท​ย์ ทวิชศรี รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ตรัง 109.นางสาว​สม​บูร​ณ์ สกุล​สุพิชญ์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัดช่างธนบุรี 110.นาย​พันธุ์​ศักดิ์ สุนทร​วงษ์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​นคร​หลวง

111.นาย​สุ​จิ​นต์ เดช​ภิญญา รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​บรรหาร-แจ่มใส 112.นายสุวัฒน์ งาม​ยิ่ง รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​บรรหาร-แจ่มใส 113.นาย​แผน เวช​ศิลป์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​พิจิตร 114.นาย​ณรงค์​ศักดิ์ บุญ​ก่อน รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​เพชรบูรณ์ 115.นาย​จรัญ เกล้า​นพรัตน์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​ภูเก็ต 116.นาง​พรรณ​รวี พิ​ริ​ยส​วัสดิ์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​มหาสารคาม 117.นาย​ธ​นก​ฤต แย้ม​เผื่อ​น รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​สมุทรปราการ 118.นางสาว​วิภา​วรรณ สุข​สถิต​ย์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​สารพัด​ช่าง​สี่พระยา 119.นาง​นิต​ยา กลม​กลิ้ง รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​ชลบุรี 120.นาง​นงลักษณ์ สวัสดิ์​อารี รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เชียงราย 121.นาย​พงศกร ชัย​วุฒิ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เชียงราย 122.นาย​ฉาย ชัย​สงคราม รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เทคโนโลยี​ฐาน​วิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) 123.นาง​พวง​ผกา สง​พุ่ม รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​ธนบุรี 124.นาย​ป​ยุ​ต มารยาท​ตร์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​นครปฐม 125.นางสาว​ประเสริฐ​ศรี พง​ศ์​ปริญญา​กุล รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​นครสวรรค์ 126.นาง​สุ​วารี เพ็ชร์​สงคราม รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​ปัตตานี 127.นางสาว​อรนุช แสง​สุข รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​พระนครศรีอยุธยา 128.นาง​พัช​รี ต่ายวัลย์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​พิษณุโลก 129.นาย​ภักดี จันทร์​หอม​ประดิษฐ์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​พิษณุโลก 130.นาย​สมบูรณ์ แซ่​ห​ว่อง รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​ร้อยเอ็ด

131.นาย​ทรง​วิทย์ กอง​ทอง รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​ลพบุรี 132.นาง​ดา​ห​วัน สุขสวัสดิ์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​เลย 133.นาง​นงลักษณ์ คง​ศิริ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​สิงห์บุรี 134.นาง​ปุ​ญญิ​สา พันธุ์​ภักดี รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​สุพรรณบุรี 135.นาย​สุทธิ​พัฒน์ อมร​กุล รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​สุราษฎร์ธานี 136.นางสาว​จิต​ติ​มา พิทักษ์​ปกรณ์ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​หนองคาย 137.นางสาว​สุพัตรา เอกอุ รอง​ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​อาชีวศึกษา​หนองคาย

จง​ภาคภูมิ​ใจ​ใน​ผล​งาน​ที่​สร้างสรรค์​มา​ทั้ง​ชี​วิต.

“ซี.12”

10 ส.ค. 2560 09:40 10 ส.ค. 2560 13:24 ไทยรัฐ