วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้ sit on หรือ sit in

ในภาษาไทย ไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้ยังไง เราใช้นั่งบน หรือนั่งไปบนทั้งหมด แต่ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ครับ ในภาษาอังกฤษ จะนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาทั่วๆไป ฝรั่งใช้ sit on โดยเฉพาะเก้าอี้ที่ไม่มีพิงหลัง หรือที่นั่งธรรมดา You sit on a simple chair or seat.

แต่ถ้าจะนั่งบนเก้าอี้หรือที่นั่งที่มีขนาดใหญ่ มีที่เท้าแขน เราก็ใช้ sit in ดังนั้น You sit in a large, soft armchair or seat.

แต่ถ้าเจอโซฟา หรือเก้าอี้ยาว ฝรั่งก็ใช้ sit on ไม่ว่าจะใหญ่ หรือเล็ก However, you sit on a sofa or couch.

กริยา sit ถูกนำมาใช้และสื่อถึง do nothing ไม่ทำอะไรเลย ไหนๆก็มาธุระที่บ้านที่ลาดพร้าวแล้ว สมศักดิ์ก็ชวนโรสแมรีนั่งเล่นต่อซะที่บ้านนี่แหละ ค่อยกลับไปคอนโดมิเนียมที่ซอยหลังสวนตอนเย็น โรสแมรีบอกว่า I can’t sit here chatting all day. ที่โรสแมรีต้องการสื่อคือ เธอไม่สามารถจะอยู่ที่นี่โดยไม่ได้ทำอะไรเลย do nothing เอาแต่พูดๆๆๆ ไม่ได้ดอก เธอมีอะไรต้องทำ

มีคนแนะนำให้จอห์นรู้จักกับ ดร.ไมลากรอส หลังจากจับมือทักทายกันแล้ว ผู้แนะนำก็บอกกับจอห์นต่อว่า Dr.Milagros is the first lecturer to sit in our parliament. ดร.ไมลากรอสเป็นอาจารย์คนแรกที่เป็นสมาชิกรัฐสภาของเรา

ผู้อ่านท่านครับ sit ในที่นี้หมายถึง เป็นสมาชิกของ committee คณะกรรมาธิการ หรือ parliament รัฐสภา ครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

ในภาษาไทย ไม่ว่าจะนั่งเก้าอี้ยังไง เราใช้นั่งบน หรือนั่งไปบนทั้งหมด แต่ภาษาอังกฤษ ไม่ใช่ครับ ในภาษาอังกฤษ จะนั่งบนเก้าอี้ธรรมดาทั่วๆไป ฝรั่งใช้ sit on โดยเฉพาะเก้าอี้ที่ไม่มีพิงหลัง หรือที่นั่งธรรมดา 10 ส.ค. 2560 09:37 ไทยรัฐ