วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รวมพลังจัดพิธีศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ศน.ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา จัดพิธีทางศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลทั่วประเทศ ณ ศาสนสถานของแต่ละศาสนา ทั้งนี้ จะมีการจัดงานรวมพลังทางศาสนา เพื่อเสริมสร้างสมานฉันท์เฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 16 ส.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วย

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ผลการสำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน 2,389 คนทั่วประเทศ ที่มีต่อ “แม่” และกิจกรรมสำคัญ เนื่องในวันแม่ แห่งชาติ โดยเมื่อถามถึงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ประชาชนรู้สึกประทับใจ และเคยน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ร้อยละ 81.10 ระบุว่าการอนุรักษ์ส่งเสริมการใช้ผ้าไทย ร้อยละ 70.60 ทรงเยี่ยมราษฎรในถิ่นทุรกันดาร และร้อยละ 48.86 ทรงช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส เมื่อถามถึงความตั้งใจแสดง ความรักแม่ พบว่าอันดับ 1 กอด/บอกรักแม่/นำพวงมาลัยดอกมะลิกราบขอพรแม่ อันดับ 2 รับประทานอาหารกับแม่ อันดับ 3 ซื้อของขวัญให้แม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ตั้งใจทดแทนพระคุณแม่ พบว่า อันดับแรกจะเอาใจใส่ดูแล รองลงมา เชื่อฟังคำสั่งสอนประพฤติตนเป็นคนดีของสังคม และตั้งใจเล่าเรียน สำหรับคำพูดหรือประโยคที่ทำให้แม่รู้สึกซาบซึ้งและมีความสุขที่สุด ได้แก่ “หนูรักแม่มากที่สุดค่ะ/ผมรักแม่มากที่สุดครับ”.

นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) กล่าวว่า ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2560 ศน.ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์การทางศาสนา 10 ส.ค. 2560 01:53 10 ส.ค. 2560 01:53 ไทยรัฐ