วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยึดคำสั่ง คสช.เฟ้นอธิการบดีคนนอก

ตามที่ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้หารือเตรียมออกคำสั่ง ม.44 ของหัวหน้า คสช. เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือนมาดำรงตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานต่างๆได้ โดยคุณสมบัติและข้อจำกัด ยังคงเป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องนั้น ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เรื่องนี้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เสนอให้หัวหน้า คสช.ออกคำสั่ง เพื่อปลดล็อกการสรรหาอธิการบดี ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ายังมีความเข้าใจไม่ตรงกัน ดังนั้น จากนี้จะถือว่ามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการสรรหาอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ

ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า การเปิดกว้างให้คนนอกเป็นอธิการบดีไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่คำสั่งหัวหน้า คสช.ทำให้ประเด็นนี้ชัดเจนขึ้น เพียงแต่ที่ผ่านมามีการไปบิดเบือนจนทำให้เกิดปัญหาฟ้องร้องในเรื่อการสรรหาอธิการบดีในหลายมหาวิทยาลัย

นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ในอดีตการเป็นอธิการบดี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ไม่ได้กำหนดเรื่องอายุไว้ แต่บางมหาวิทยาลัยนำไปโยงกับระบบราชการซึ่งเกษียณอายุ 60 ปี ทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น จากนี้การสรรหาอธิการบดีแต่ละแห่งก็ต้องยึดตามกฎหมายนี้.

ตามที่ที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้หารือเตรียมออกคำสั่ง ม.44 ของหัวหน้า คสช. เรื่องการแก้ไขปัญหาการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยจะให้สถาบันอุดมศึกษามีอำนาจแต่งตั้งบุคคลที่อาจจะไม่ได้เป็นข้าราชการพลเรือน 10 ส.ค. 2560 01:51 10 ส.ค. 2560 01:51 ไทยรัฐ