วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธปท.ดีเดย์ใช้คิวอาร์โค้ดชำระเงิน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ครั้งที่ 6/2560 ว่า หน่วยงานราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่างๆตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยพบว่า มีอัตราการเติบโตของการใช้จ่ายผ่านระบบพร้อมเพย์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของระบบการอิเล็กทรอนิกส์อัตราค่อนข้างดี

“จำนวนผู้ที่ลงทะเบียนใช้พร้อมเพย์มีรวมกัน 31.5 ล้านหมายเลขโทรศัพท์ แบ่งเป็นการลงทะเบียนโดยการใช้บัตรประชาชน 23.5 ล้านเบอร์ และลงทะเบียนโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถืออีก 8 ล้านเบอร์ ซึ่งผมมองว่า จำนวนผู้ใช้ระบบพร้อมเพย์ในประเทศไทย ถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศที่เคยใช้ระบบพร้อมเพย์ก่อนหน้าไทย นอกจากนี้ สัดส่วนการโอนเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงแม้จะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตาม”

ส่วนเรื่องการติดตั้งเครื่องรับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีดีซี ปัจจุบันจะมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องอีดีซีแล้วทั้งสิ้น 105,000 แห่ง และเมื่อรวมกับเครื่องเก่าที่ติดตั้งไปก่อนหน้านี้ ทำให้เครื่องอีดีซีมีจำนวน 180,000 เครื่อง จากเป้าหมายที่จะต้องติดตั้งทั้งหมด 560,000 เครื่อง นอกจากนี้ กรมสรรพากรยังได้แจ้งต่อที่ประชุมด้วยว่า หากร้านค้าแห่งใดที่ได้ติดตั้งเครื่องอีดีซีแล้ว กรมสรรพากรจะไม่เข้าตรวจสอบความถูกต้องในการเสียภาษี แต่จะเข้าตรวจสอบเฉพาะร้านค้าที่ยังไม่มีการติดตั้งเครื่องอีดีซี

นอกจากนี้ ในประชุมยังหารือถึงโครงสร้างระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย เพื่อให้สามารถรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่าง QR Code (คิวอาร์โค้ด) โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้แจ้งให้ทราบว่าในวันที่ 31 ส.ค.2560 ธปท.จะประกาศมาตรฐานการใช้ QR Code เพื่อให้สถาบันการเงินทุกแห่งมีมาตรฐานเดียวกันในการให้บริการ QR Code แก่ประชาชน แต่หากสถาบันการเงินแห่งมีความพร้อมก็สามารถเปิดให้บริการได้ทันที

ส่วนโครงการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐนั้น ขอยืนยันว่า กระทรวงการคลังออกบัตรสวัสดิการและมอบให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ในวันที่ 1 ต.ค.2560 ได้อย่างแน่นนอน โดยกระทรวงคมนาคมรายงานว่า จะมีรถโดยสารประจำ (รถเมล์) ทางเข้าร่วม 800-900 คัน แต่จะขยายได้ถึง 1,200-1,800 คันภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงกรณีที่จะให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถหักเงินสวัสดิการเพื่อขึ้นรถไฟฟ้าฟรีแทนการขึ้นรถเมล์ฟรีได้ด้วย ส่วนผลการตรวจสอบการลงทะเบียนเพื่อขอรับสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด มีผู้ผ่านเกณฑ์ 11 ล้านราย จากที่ลงทะเบียนทั้งสิ้น 14.1 ล้านคน.

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ การชำระเงินระบบอิเล็กทรอนิกส์ (National e-Payment) ครั้งที่ 6/2560 10 ส.ค. 2560 01:48 ไทยรัฐ